Hallinto- ja konsernipalvelut Kaupunginvaltuusto Päätöksenteko Tietosuoja Yleinen

Riihimäen kaupunki Kuntien Tieran palvelujen käyttäjäksi

Riihimäen kaupunki ostaa jatkossa ICT-palvelut Kuntien Tiera Oy:ltä. Riihimäen kaupunginhallitus hyväksyi asian maanantai-iltana. Tiera ottaa kaupungin ICT-palvelut hoitoonsa vuoden 2020 alussa. Kuntien Tiera on valtakunnallinen inhouse-yhtiö, jonka omistaa yli 300 kuntatoimijaa.

”Siirtymällä Tieran asiakkaaksi kaupunki luo katseen tulevaisuuteen. Tiera auttaa meitä robotiikkaan, automatisaatioon ja digitalisaatioon liittyvien tavoitteiden saavuttamisessa. Samalla kaupunki pystyy itse keskitty-mään peruspalveluiden kehittämiseen. Tiera vastaa jatkossa muun muassa kaupungin käyttäjä- ja konesa-lipalveluista”, Riihimäen talous- ja hallintojohtaja Kari Ora sanoo.

Tieralla on ICT-palvelutuotannon siirtoon tehokas hankemalli, joka mahdollistaa sen, että ulkoistuspalvelut voivat sisältää asiakkaan tarpeen mukaan joko koko ICT:n hoitamisen tai vaihtoehtoisesti esimerkiksi perustietotekniikan.

”Näemme Riihimäen meille erittäin kiinnostavana asiakkaana. Heillä on selkeä tahtotila saada ICT:stä ja digitalisaatiosta lisähyötyä toiminnalleen ja he ovat hyvin kehityshakuisia. Toimimme yhtenäisillä ja kustannustehokkailla valtakunnallisilla prosesseilla ja toimintamalleilla, ja turvaamme palvelun laadun ja olemme myös lähellä ulkoistusasiakkaitamme. Tämän asiakkuuden myötä vahvistamme läsnäoloamme nyt myös Kanta-Hämeessä, Tieran Infrapalveluiden johtaja Sakari Luotonen kertoo.

Digitalisaation kehittäminen Riihimäellä edellyttää sitä, että henkilöstön perustyövälineet ovat jatkossakin kunnossa ja toimivat häiriöittä. Toisaalta työskentelytapojen muuttuminen edellyttää sitä, että ohjelmistot toimivat paikasta riippumatta ja myös matkapuhelimilla. Tieran ratkaisut tukevat työn luonteen muuttumista ja kuntien toiminnan digitalisaation edistämistä.

”Uskomme vahvasti siihen, että pystymme parantamaan kuntatyön tehokkuutta ja laatua nyt käyttöömme tulevien uusien palveluiden ja Tieran kokonaisvaltaisen IT-kehittämisen avulla. Merkittävänä tekijänä näemme myös sen, että Tiera pystyy nopealla aikataululla ottamaan palvelut haltuunsa. Pystymme näin takaamaan palvelujen häiriöttömän jatkumisen muutostilanteessa ja pääsemme sen myötä modernisoimaan ICT-palvelujen toimintamalleja ja käytäntöjä, Riihimäen ICT-kehityspäällikkö Markku Anttila kertoo.

Riihimäen kaupunki on aiemmin ostanut ICT-palvelut RHL-Data Oy:ltä. Kaupunki irtisanoi joulukuussa 2018 RHL-Data Oy:n ja kaupungin väliset palvelusopimukset. Sopimusten irtisanominen liittyi talous- ja henkilöstöhallinnon ja tietohallinnon palvelujen uudelleenjärjestelyä koskevaan selvitystyöhön. Kaupungin ja RHL-Datan sopimus on voimassa vuoden 2019 loppuun saakka.

Riihimäen ja Kuntien Tieran sopimus koskee ainoastaan ICT-palveluja. RHL-Data ja Kuntien Tiera neuvottelevat RHL-Datan henkilöstön kanssa, jotta nykyisen yhtiön osaaminen on jatkossakin kaupungin käytössä.

RHL-Data Oy on tuottanut taloushallinto-, palkanlaskenta- ja tietohallintopalveluita Riihimäen kaupungille, Hausjärven kunnalle, Lopen kunnalle ja Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymälle. Lisäksi yhtiö on järjestänyt IT-ylläpito- ja -tukipalveluita kaikille kolmelle kunnalle ja hankintojen asiantuntijapal-veluita Riihimäen kaupungille, Hausjärven kunnalle ja Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhty-mälle. RHL-Datan omistajat ovat Riihimäen kaupunki, Hausjärven ja Lopen kunnat sekä Riihimäen seu-dun terveyskeskuksen kuntayhtymä.OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 3 Kyllä 0 Ei 3

Kommentit on suljettu.