Hallinto- ja konsernipalvelut

Riihimäen kaupungin yhteistoimintaneuvottelut päättyivät: työnantaja ei esitä irtisanomisia, osa-aikaistamisia tai lomautuksia

Riihimäen kaupungin yhteistoimintaneuvottelumenettely päättyi tänään 7. tammikuuta. Neuvottelujen johtopäätöksenä kaupunki ei esitä henkilöstön irtisanomisia, osa-aikaistamisia tai lomautuksia.

Yhteistoimintaneuvotteluissa säästöjä haettiin ensisijaisesti toimintoja uudelleen järjestämällä, kiinteistöjen käyttöä tehostamalla, uusia tuotanto- ja toimintatapoja käyttöön ottamalla ja teknologiaa hyödyntämällä. Lisäksi kaupungin henkilöstömenoja oli tarkoitus hillitä luonnollista poistumaa hyödyntämällä ja ulkopuolisten sijaisten käyttöä vähentämällä.

”Neuvottelut sujuivat asiallisessa hengessä yhdessä henkilöstöryhmien edustajien kanssa. Yhteistoimintaneuvotteluiden tavoitteena oli löytää 4,8 miljoonan euron sopeutustoimet, joista jäimme noin 500 000 euroa. Toimialueet toivat neuvottelupöytään lukuisia erikokoisia toimenpiteitä”, kaupunginjohtaja Sami Sulkko sanoo.

Merkittävimmät säästöt syntyvät toimintojen kehittämisestä, uuden tekniikan hyödyntämisestä ja palveluiden järkeistämisestä. Joidenkin palveluiden osalta järkeistäminen voi tarkoittaa kaupunkilaisten näkökulmasta palveluiden heikentämistä. Lisäksi sopeutusten seurauksena joidenkin työntekijöiden työnkuva muuttuu tai heillä voi tulla tarpeita uudelleen koulutukseen.

”Esimerkiksi työn kehittämiseen liittyvien sopeutustoimien osalta päätösvalta on esimiehillä. Sopeutustoimet tulevat osana käyttösuunnitelmaa päätettäväksi kaupunginhallitukseen 27. tammikuuta”, Sulkko sanoo.

Kaupunginvaltuustolle käyttösuunnitelma tulee tiedoksi 3. helmikuuta. Tavoitteena on, että valtuusto päättää samassa yhteydessä palveluverkkoselvityksestä.

Riihimäen kaupungin yhteistoimintaneuvotteluiden perusteena oli talousarvion tasapainotustarve, vuosikatteen saaminen valtuustokauden tavoitetasolle ja toimintamenojen hillitseminen. Valtuustokauden tavoitteena on kymmenen miljoonan euron vuosikate, mutta tavoite on toteutunut kaupungin osalta (ilman vesiliikelaitosta) vain kerran vuosien 2006–2018 aikana. Vuosikate kertoo siitä, kuinka paljon kunnalle jää pakollisten menojen jälkeen rahaa investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin.

”Henkilöstöltä ja kaupunkilaisilta löytyi satoja sopeutusehdotuksia. Ne kaikki on toimitettu toimialoista vastaavien henkilöiden käsiteltäväksi joulukuussa”, henkilöstöpäällikkö Taina Köninki kertoo.

Sähköisen palautekanavan kautta tuli viidessä viikossa yhteensä 275 ehdotusta. Ehdotuksia tuli niin yksittäisistä toimenpiteistä kuin laajoista rakenteellisista muutoksista. Yhteistoimintaneuvottelukokouksia pidettiin viidesti. Ensimmäinen neuvottelu pidettiin 4. marraskuuta. Neuvottelut jatkuivat vuoden 2020 puolelle. Aiemmin arvioitiin, että neuvottelut päättyisivät vuoden 2019 loppuun mennessä.

Riihimäen kaupungilla oli vuoden 2019 lopussa 1 490 työntekijää, joista määräaikaisia oli 275.

 

Lisätietoja:

Kaupunginjohtaja Sami Sulkko, Riihimäen kaupunki, puh. 040 661 4010

Henkilöstöpäällikkö Taina Köninki, Riihimäen kaupunki, puh. 040 330 4085

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Miia Nahkuri, puh. 040 825 5967

 


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.