Hallinto- ja konsernipalvelut Yleinen

Riihimäen kaupungin tilinpäätös 2019

Vuoden 2019 tilinpäätös on noin 61,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen (emo 59,4 ja vesilaitos 1,9 miljoonaa). Ylijäämä sisältää satunnaisen 46,6 miljoonan kertaerän kaukolämpökaupasta ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin peruspääoman arvoon vuoden 2018 tilinpäätökseen tehdyn 9,7 miljoonan arvonalennuksen palautuksen, joka on tulosvaikutteinen. Ilman näitä kertaluonteisia eriä kaupungin talous (emo ja vesilaitos) olisi ollut 5 miljoonaa (emo 3,1 ja vesilaitos 1,9 miljoonaa) euroa ylijäämäinen. Kaukolämpökaupan kertaerän vuoksi kaupunki pystyi lyhentämään lainoja vuonna 2019 yhteensä 38,8 miljoonalla eurolla.

Vuonna 2019 kaupungin talous toteutui asetettua tavoitetta paremmin.

Toimintatulot olivat 29,5 miljoonaa euroa ja kasvoivat 7,5 prosenttia edellisestä vuodesta. Toimintakulut olivat 175,1 miljoonaa euroa ja kasvoivat 3,6 prosenttia edellisvuodesta. Toimintatulojen kasvu edelliseen vuoteen verrattuna syntyi myyntituottojen ja muiden toimintatuottojen kasvusta. Toimintakulut kasvoivat 6,1 miljoonaa euroa. Nämä syntyivät henkilöstömenojen, palvelujen ostojen sekä avustusten ja muiden kulujen kasvusta edelliseen vuoteen verrattuna. Toimintakate oli -145,6 miljoonaa euroa ja se heikkeni edellisvuodesta 4,0 miljoonaa euroa. Kaupungin vakinaisen henkilöstön määrä oli vuoden 2019 lopussa 22 henkilöä vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Verotulot kasvoivat 1,4 prosenttia edellisestä vuodesta ja niitä kertyi 121,7 miljoonaa euroa. Verotulot kuitenkin alittuivat vuoden 2019 talousarviosta 2,0 miljoonalla eurolla. Verotulokertymään vaikuttivat merkittävästi tulorekisterin käyttöönotosta johtuneet viiveet sekä verokorttiuudistus. Kunnallisveroja kertyi 1,3 miljoonaa euroa ja yhteisöveroja 0,8 miljoonaa euroa talousarviota vähemmän. Kiinteistöveroja kertyi 0,1 miljoonaa euroa talousarviota enemmän. Valtionosuudet 36,0 miljoonaa euroa ylittyivät 1,0 miljoonalla eurolla.

Vuosikate oli 13,8 miljoonaa euroa ja 478 euroa/asukas.

Riihimäen Kaukolämpö Oy:n 49 prosentin määräosuuden kauppa toteutui 51 miljoonan euron hintaan. Kaupan ansiosta kaupunki pystyi lyhentämään vuoden 2019 aikana lainojaan 38,8 miljoonalla eurolla. Kaupungilla oli vuoden 2019 lopussa pitkäaikaista lainaa 76,6 miljoonaa euroa, lyhytaikaista lainoja ei ollut. Kaupungin omavaraisuusaste koheni ja oli 59,6 prosenttia. Suhteellinen velkaantuneisuus pieneni ollen 53,5 prosenttia vuoden 2019 lopussa. Kaupungin velkakanta oli vuoden lopussa 2661 euroa/asukas ja konsernin 4672 euroa/asukas.

Investointimenot olivat 17,5 miljoonaa euroa, joista kaupungin investoinnit 13,2 miljoonaa euroa ja vesihuoltoliikelaitoksen 4,3 miljoonaa euroa. Tilahankkeisiin käytettiin 6,2 miljoonaa euroa vuonna 2019. Uramon koulu- ja päiväkotihanke valmistui kesäkuussa 2019. Hankkeen kokonaiskustannukset olivat kaikkiaan 13,1 miljoonaa euroa, mikä alitti kokonaiskustannusarvion 14,0 miljoonaa euroa. Pieniin perusparannuksiin käytettiin 0,9 miljoonaa euroa.

Kunnallistekniikkaa rakennettiin 9,8 miljoonalla eurolla. Näistä kaupungin investoinnit olivat 4,5 miljoonaa euroa ja vesihuoltoliikelaitoksen 4,3 miljoonaa euroa.

Lisätiedot:

kaupunginjohtaja Sami Sulkko, puh 040 661 4010, tavoitettavissa 27.3. kello 11.00–12.00.
talous- ja hallintojohtaja Kari Ora, puh 050 500 1945, tavoitettavissa 27.3. kello 12.00–12.30OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 1 Kyllä 0 Ei 1

Kommentit on suljettu.