Hallinto- ja konsernipalvelut Paikkatieto Tekniset palvelut Yleinen

Riihimäen kaupungin paikkatiedot uudelle aikakaudelle

Riihimäki ottaa ensimmäisten suomalaisten kuntien joukossa käyttöön selainpohjaisen paikkatietojärjestelmän. Trimble Locus Cloudin käyttöönotto on osa Riihimäen kaupungin sähköisten palvelujen kehittämistä. Esimerkiksi katutilan käyttöä tai vuokrausta koskevien lupien käsittely muuttuu jatkossa sähköiseksi. Myös näiden lupien haku muuttuu tämän vuoden aikana sähköiseksi. Sama koskee ympäristölupia.

”Uusi paikkatietojärjestelmä helpottaa ja nopeuttaa tulevaisuudessa esimerkiksi katselmuksien tekoa, kun tiedot on mahdollista syöttää järjestelmään jo paikan päällä. Tietojen päivittäminen ja paikkatiedon jakaminen kaupungin sisällä helpottuu nykyisestä”, Riihimäen paikkatietoasiantuntija Johanna Hyytinen sanoo.

Paikkatieto on tietoa, johon liittyy maantieteellinen sijainti. Paikkatietojärjestelmässä hallinnoidaan esimerkiksi kaupungin maa- ja infraomaisuutta sekä kaupungin väestötietoja. Näitä tietoja analysoimalla on mahdollista tuottaa ajantasaista tietoa päätöksenteon tueksi.

”Paikkatiedon merkitys kasvaa koko ajan ja se on yhä suuremmassa roolissa tiedolla johtamisessa. Nyt Riihimäellä käyttöönotettu uusi teknologia tekee tiedon ylläpitämisestä ja hyödyntämisestä entistä monipuolisempaa. Laadukas tieto ja sen helppo jakaminen antaa vahvan tuen päätöksenteolle”, Trimblen julkishallinnon toimialajohtaja Mike von Wehrt sanoo.

Paikkatietojärjestelmä on Riihimäellä aktiivisessa käytössä muun muassa rakennusvalvonnassa, kaavoituksessa, kiinteistönmuodostuksessa, ympäristövalvonnassa, infraomaisuuden hallinnassa sekä väestötietojen analysoinnissa. Kaupungin paikkatietoprosesseja kehittämällä saadaan aikaan kustannussäästöjä. Esimerkiksi sähköisen asioinnin ja arkistoinnin kehittämisellä saadaan suoraviivaistettua työprosesseja ja siirryttyä kohti paperitonta asiointia.

”Tulevaisuudessa on tavoitteena avata järjestelmä myös kaupungin luottamustoimessa työskenteleville mahdollisuus aineistojen katseluun, jolloin päätöksenteon tueksi tarvittava materiaali on helposti karttamuodossa nähtävissä yhdessä paikassa”, Riihimäen paikkatietokoordinaattori Ari Matinlassi kertoo.OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 1 Kyllä 1 Ei 1

Kommentit on suljettu.