Koulut

Riihimäen kaupungin opiskeluhuolto purkaa asteittain poikkeusjärjestelyjä

Esi- ja perusopetuksessa oppilashuolto palaa lähiopetuksen käynnistymisen myötä lähipalveluihin porrastetusti. Opiskelijahuollon palvelut toteutuvat Riihimäen lukiolla ja Hyriassa edelleen osittain verkkoyhteyksien välityksellä. Opetushallituksen ohjeiden mukaan oppilaat ja opiskelijat ohjataan tarpeen mukaisesti opiskeluhuollon palvelujen piiriin lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Oppilashuollon palvelut järjestetään siten, että oppilaat ja opiskelijat voivat itse hakeutua palveluihin helposti ja opettajilla on mahdollisuus konsultoida palvelujen asiantuntijoita matalalla kynnyksellä.

Riihimäen kaupungin tuottamat kuraattori-, psykologi- ja psykiatrisen sairaanhoitajan palvelut

Koronavirusepidemian aiheuttamat poikkeusolot ovat saattaneet aiheuttaa oppilaille ja opiskelijoille kuormitusta, joiden käsittelemiseksi tarvitaan oppilas- ja opiskelijahuollon henkilöstön apua. Oppilaat ja opiskelijat sekä huoltajat voivat olla edelleen yhteydessä oppilas- ja opiskelijahuollon henkilöstöön, mikäli he kokevat tarvitsevansa tukea oppilas- ja opiskelijahuollon henkilöstöltä oppimisen tai huollettavansa oppimisen tukemisessa. Kuraattorit, psykologit ja psykiatrinen sairaanhoitaja eivät anna opetusta tai ohjausta oppisisältöjen opiskelussa, vaan työssä painottuu psyykkisen tuen järjestäminen.

Psykologien maaliskuussa keskeytyneet oppimisvaikeustutkimukset käynnistetään uudelleen niiden oppilaiden kohdalla, joille se on välttämätöntä saattaa loppuun tai toteuttaa.

Esi- ja perusopetus

Esi- ja perusopetuksessa palataan lähiopetukseen 14.5.2020 alkaen ja tällöin oppilashuollon palvelut on saatavissa koulujen tiloissa. Muutoksia kuraattorien ja psykologien ennalta sovituissa vastaanottopäivissä saattaa kuitenkin tapahtua viimeisten viikkojen aikana. Oppilashuoltohenkilöstö on oppilaisiin tai huoltajiin yhteydessä tapaamisajasta sopimiseksi Helmen välityksellä tai puhelimitse. Myös oppilaiden ja huoltajien toivotaan olevan etukäteen yhteydessä kuraattoreihin ja psykologeihin tapaamisajasta sopimiseksi. Tarvittaessa oppilaiden tapaamisissa hyödynnetään edelleen etäyhteyksiä, mikäli se on tarpeellista.

Perusopetuksen oppilashuollon yhteystiedot:

Itäinen alue (Peltosaaren, Patastenmäen ja Harjunrinteen koulujen oppilaat)
Kuraattori Jenna Pekkanen, Harjunrinteen koulu p. 040 330 44 57
Psykologi Niina Korkolainen, Peltosaaren koulu p. 040 330 44 59

Läntinen alue (Eteläisen, Herajoen, Lasitehtaan ja Karan koulujen oppilaat)
Kuraattori Sanna Pälsi, Karan koulu p. 040 330 44 58
Psykologi Ritva Koivusaari, Eteläinen koulu p. 040 330 42 36

Pohjoinen alue (Haapahuhdan, Pohjoisen, Uramon ja Pohjolanrinteen koulujen oppilaat)
Kuraattori Johanna Junes, Pohjolanrinteen koulu p. 050 380 72 99
Psykologi Krista Koskinen, Uramon koulu p. 040 330 44 84

2. aste: Riihimäen lukio ja Hyria

2. asteen opiskelijahuollon palvelut toteutuvat luku- tai oppimisvuoden loppuun saakka pääsääntöisesti etänä. Lukion ja Hyrian opiskelijahuollon kuraattoriin, psykologiin tai lukiolla työskentelevään psykiatriseen sairaanhoitajaan saa edelleen yhteyden helpoiten Wilmassa, sähköpostitse, puhelimitse tai WhatsApp-sovelluksen kautta.

Opiskelijoiden, joilla on tarve tavata kasvotusten Riihimäen kaupungin opiskelijahuollon kuraattoria, psykologia tai psykiatrista sairaanhoitajaa, tulee olla yhteydessä kyseiseen työntekijään ajan sopimiseksi. Ilman sovittua vastaanottoaikaa opiskelijaa ei voida tavata.

2. asteen opiskelijahuollon yhteystiedot

Lukio
Vastaava kuraattori Sanna Vähänen, lukio p. 050 591 00 53
Psykiatrinen sairaanhoitaja Minna Salin, lukio p. 050 571 0886

Hyria
Kuraattori Pia Mikkola-Autio, Hyria p. 040 688 56 10
Psykologi Marjo Mattsson, Hyria p. 040 330 46 00

Riihimäen seudun kuntayhtymän tuottamat oppilas- ja opiskelijaterveydenhuollon palvelut

Perusopetus

Kouluterveydenhoitajat työskentelevät pandemian vuoksi osittain muissa terveydenhuollon yksiköissä ja osittain kouluilla 24.5. asti. He palaavat kokonaan kouluille 25.5. alkaen, mikäli pandemiatilanne jatkuu nykyisenlaisena. Terveystarkastuksia ja kontrolleja jatketaan normaalisti koulupäivien aikana ja jatketaan kouluilla myös kesäkuussa. Terveydenhoitajat ovat tavoitettavissa Helmen kautta tai puhelimitse. Terveydenhoitaja soittaa takaisin, jos ei pysty heti vastaamaan. Kouluterveydenhoitajien yhteystiedot löytyvät koulujen nettisivuilta.
Pandemiatilanteen mahdollisesti äkistikin muuttuessa kouluterveydenhuollon tapaamiset perutaan ja terveydenhoitaja siirtyy sinne, missä sairaanhoito vaatii resursointia.

2. aste: Riihimäen lukio ja Hyria

Opiskelijaterveydenhuollossa on osittain normaalia vastaanottotoimintaa. Näiden lisäksi hoidetaan viimeiset kutsuntatarkastukset sekä kaikki raskaudenehkäisyyn liittyvät vastaanotot. Terveydenhoitajat ovat tavoitettavissa Wilman kautta tai puhelimitse. Opiskelijaterveydenhoitajien yhteystiedot löytyvät oppilaitosten nettisivuilta. Terveydenhoitaja soittaa takaisin, jos ei pysty heti vastaamaan.

Lisätietoja:

sivistysjohtaja Esa Santakallio p. 040 330 44 50
osastonhoitaja Tea Hansson p. 019 758 5550
avoterveydenhuollon ylihoitaja Auli Anttila p. 019 758 5815OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.