Kuulutus

Riihimäen kaupungin ilmoituskäytäntö 1.1.2020 lukien (kuulutus on nähtävillä 23.1.- 24.2.2020)

Kaupungin viralliset kuulutukset ja ilmoitukset julkaistaan ensisijaisesti vain kaupungin verkkosivuilla 1.1.2020 lukien https://www.riihimaki.fi/kategoriat/kuulutus/ (kuntalaki 108 § ja hallintolaki 62 a §).

Kuulutus ja kuulutettava asiakirja pidetään verkkosivuilla yleisesti nähtävillä vähintään 14 vuorokautta. Jos asiakirjan tiedoksisaannista alkaa kulua muutoksenhakuaika tai muu vastaanottajan oikeuteen vaikuttava määräaika, kuulutus pidetään yleisesti nähtävillä määräajan päättymiseen saakka.

Kuulutuksessa mainitaan julkaisuajankohta, mitä asia koskee sekä maininta siitä missä ja mihin ajankohtaan saakka asiakirja pidetään nähtävillä. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.

Kunnan ilmoitukset julkaistaan verkkosivuilla, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muulla tavalla. Ilmoitukset ovat verkkosivuilla vähintään 14 vuorokautta, jollei asian luonteesta muuta johdu. Ilmoituksen sisältämät henkilötiedot poistetaan edellä mainitun ajan kuluessa. Mikäli erityislaissa kuitenkin vielä on maininta julkipanomenettelystä ja viranomaisen ilmoitustaulusta, sitä noudatetaan.

Vakituisten virkojen ja toimien haettavaksi julistamista koskevat rekrytointi-ilmoitukset julkaistaan kaupungin verkkosivuilla, kuntarekry.fi- ja mol.fi-verkkopalveluissa. Rekrytointi-ilmoitukset voidaan lisäksi julkaista täyttävän viranomaisen harkitsemalla tavalla.

Hannu Tuominen
kaupunginsihteeri


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.