Asuminen ja rakentaminen Kaavoitus

Riihimäen kaavoituskatsaus 2020 on valmistunut

Kaupunginhallitus on hyväksynyt vuoden 2020 kaavoituskatsauksen 2.3.2020 (§ 61)

Kaavoituskatsaus esittelee kaupungin kaavatilannetta; maakunta-, yleis- ja asemakaavoitusta sekä ajankohtaisia kehittämis- ja yleissuunnitelmia. Kaavoituskatsauksessa kerrotaan muun muassa kaavoitusjärjestelmästä, kaavoitukseen liittyvästä osallistumisesta ja vuorovaikutuksesta sekä kaavoituksen etenemisestä. Katsaukseen on koottu kaikki Riihimäellä vireillä olevat kaava-asiat sekä arvioidut kohteet tuleville vuosille. Katsauksesta löydät tietoa kaavojen lähtökohdista, sisällöstä, toteuttamisesta ja aikataulusta.
Kaavoituskatsauksen hyväksyminen kaupunginhallituksessa merkitsee samalla kaavoituspäätöstä niiden asemakaavahankkeiden (A-kohteet) osalta, joista ei ole tehty aiempaa päätöstä.

Tutustu vuoden 2020 kaavoituskatsaukseen!

Kaavoituksen tulevien vuosien tavoitteet

Tulevina vuosina asemakaavahankkeet sekä kehittämis- ja yleissuunnitelmat sijaitsevat pääasiassa olemassa olevan kaupunkirakenteen sisällä. Riihimäkeä kehitetään ihmisen mittakaavaisena asemakaupunkina, jossa palvelut ovat helposti saavutettavissa. Tavoitteena on lisätä houkuttelevia asumisen mahdollisuuksia, palveluja ja työpaikkoja erityisesti keskeisillä paikoilla asemanseudulla ja keskustassa. Elinkeinoalueiden kaavoitus painottuu hyvien liikenneväylien varsille täydentämään jo olemassa olevia työpaikka-alueita. Kaupungin täydennysrakentamisessa ja tiivistämisessä huomioidaan ympäristön ominaispiirteet, vaalitaan paikallisia arvoja ja panostetaan kaupunkiympäristön viihtyisyyteen. Tavoitteena on myös kannustaa kaupunkiympäristön avulla ilmastoviisaisiin liikkumistapoihin sekä pienentää riihimäkeläisten ilmastokuormitusta.

#UusiRiksu
#UusiRiksu on yksi Riihimäki-strategian 2030 neljästä kärkihankkeesta. Sen painopisteitä ovat asemanseudun, elinympäristön ja elinvoiman kehittäminen sekä Riihimäen rooli osana Suomen kasvukäytävää. #UusiRiksu-kärkihankkeen toteuttamisesta vastaa elinvoiman toimialue, johon kaavoitus kuuluu. Kaavoituksen osalta #UusiRiksu-kärkihanketta toteutetaan asemanseutua ja keskustaa kehittämällä. Vuoden 2020 alussa kaupunginvaltuusto hyväksyi asemanseudun yleissuunnitelman. Yleissuunnitelmaa tarkennetaan edelleen viitesuunnitelmilla, jotka toimivat asemakaavoituksen pohjana.

Vuoden 2020 asemakaavakohteet
Vuoden 2020 kaavoituskatsauksessa ohjelmoidaan 17 asemakaavoitettavan kohteen suunnittelu. Niistä seitsemän on elinkeinoelämän hankkeita, kahdeksan kohdetta on asumista varten, yksi parantaa liikenneturvallisuutta ja yhdessä suunnitellaan sekä asumista että hevosurheilun ja vapaa-ajantoimintoja. Vuoden 2020 asemakaavoitettavat kohteet on esitetty alla olevalla kartalla. Lisäksi kartalla näkyy vuosille 2021-2022 arvioidut asemakaavakohteet.

Lisätietoa ajankohtaisista yleis- ja kehittämissuunnitelmista sekä kaavahankkeista löydät kaavoituksen verkkosivuilta.

 

Kartalla näet vuoden 2020 asemakaavoitettavat kohteet (A-kohteet) sekä arvioidut kohteet (B-kohteet) vuosille 2021-2022. 


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.