Yleinen Ympäristö

Riihimäen järvien vedenlaatu vuonna 2018

Riihimäen pintavesien seurantatulokset vuodelta 2018 ovat valmistuneet. Vuorossa oli laaja seurantavuosi, vesinäytteet otettiin järvien lisäksi myös lammista. Seurantajärvet olivat Hirvijärvi ja siihen laskeva Vähäjärvi, Suolijärvi, Vatsia, Paalijärvi sekä siihen laskeva Vähäjärvi. Seurantalampia olivat Kalaton, Myllylampi ja Hatlampi.

Hirvijärvi ja Suolijärvi ovat arvokkaita luonto‐ ja virkistyskäyttökohteita Riihimäen vähävetisellä alueella. Järvet ovat myös osa vararaakavesijärjestelmää pääkaupunkiseudulla. Hirvijärven ja Suolijärven ekologinen tila on vedenlaatutietojen perusteella erinomainen, eikä muutosta rehevämpään suuntaan ole todettavissa. Hirvijärvessä on muutamina vuosina todettu sinilevien runsastumista, kesällä 2018 levää oli vain hieman selkävesillä. Paalijärvi ja Vähäjärvi ovat matalia ja reheviä järviä. Paalijärvessä esiintyy myös levähaittoja. Kesällä Vähäjärven leväpitoisuus oli erittäin korkea, näytteenoton yhteydessä ei todettu kuitenkaan sinilevien runsastumista järvessä, vaan klorofyllipitopitoisuutta nostivat muiden leväryhmien levät. Kunausojan varteen on tehty pieniä laskeutusaltaita vesistökuormituksen vähentämiseksi. Järville perustetut suojeluyhdistykset ja kalastusalueet edistävät ja kehittävät vesiensuojelua ja käyttöä alueillaan.

Kalaton ja Myllylampi ovat ruskeavetisiä reheviä humuslampia, Hatlampi kirkas ja karu. Lampien happitilanne oli heikko. Tutkittujen lampien vedenlaadussa ei todettu muutosta aiempaan.

Riihimäen pintavesien laatua on seurattu säännöllisesti vuodesta 2006 alkaen. Järvien vedenlaatua seurataan kolmen vuoden välein ja lampien vedenlaatua kuuden vuoden välein. Lisäksi muutamien purojen veden laatua on seurattu. Seurantaa toteutetaan vuonna 2005 valmistuneen pintavesien seurantaohjelman mukaisesti. Säännöllinen pintavesien laadun seuranta antaa hyvän pohjan järvien suojelulle, käytölle ja sen kehittämiselle. Vesistöseurannan on toteuttanut Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry.

Vedenlaadun seurantatulokset lisätään myös Järviwikiin, josta ne löytyvät kunkin järven oman sivuston alta.

Riihimäen järvien vedenlaatu 2018-raportti

Jokivesien laadun seuranta

Kaupungin keskellä virtaavan Vantaanjoen vedenlaatua seurataan vuosittain Riihimäellä neljällä havaintopaikalla ja lisäksi seurannassa ovat Herajoki ja vuonna 2018 myös Paalijoki. Jokivesien tulokset raportoidaan vuosittain Vantaanjoen yhteistarkkailuraportissa, mikä on luettavissa Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen kotisivuilla www.vhvsy.fi.

 

Lisätietoja Jenni Lehtonen, vs. ympäristöjohtaja, puh. 019 758 4161

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@riihimaki.fi

 


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.