Asuminen ja rakentaminen Kaavoitus Tekniset palvelut Yleinen

”Riihimäen jälleenrakennuskauden pientaloaluetarkastelu – Patastenmäki – Kumela – Hirsimäki – Petsamo” -verkkojulkaisu on nyt valmis

Miten Riihimäen omakotitaloalueet ovat syntyneet?
Mikä on niille luonteenomaista ja miten niitä voidaan jatkossa kehittää?

Juho Haaviston ja Sami Louekarin laatimassa selvityksessä paneudutaan neljän Riihimäen jälleenrakennuskauden omakotitaloalueen historiaan. Alueiden luonnetta on tutkittu sekä historian että nykyisen rakennuskannan kautta ja pyritty löytämään alueiden arvokkaimmat piirteet. Alueiden historian ja nykytilan selvittämisen lisäksi tarkastelun tuloksena syntyi suuntaviivoja alueiden hallittua kehittämistä varten. Tarkastelun yhteydessä julkaistaan myös kohdekortit, joissa alueella sijaitsevien kiinnostavimpien yksittäisten rakennusten ja rakennuskokonaisuuksien historiaa esitellään havainnollistavin tekstein, alkuperäispiirustuksin ja valokuvin.

Tutustu verkkojulkaisuun!

 

Tarkastelun julkistustilaisuus järjestetään Riihimäen kaupunginkirjastolla ke 23.5. klo 17.30-19.00.
Tule mukaan kuulemaan ja keskustelemaan!

Kuva: Petsamon pientaloja (Juho Haavisto, 2018)

 OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0

Kommentit on suljettu.