Yleinen Ympäristö ja luonto

Riihimäen ilmastopäästöt vähentyneet merkittävästi

Riihimäen kokonaispäästöt vähenivät 21 prosenttia vuosien 2005 ja 2017 välillä. Luku on yli maan keskiarvon ja Kanta-Hämeen kärkeä. Päästöt asukasta kohden ovat Riihimäellä Kanta-Hämeen pienimmät: 5,3 tCO2e.

Suomen ympäristökeskus (SYKE) on laskenut ilmastopäästöjen määrän ja kehityksen kaikille Suomen kunnille vuosille 2005–2017. Keskimäärin päästöt vähentyivät kunnissa 15 prosenttia.

SYKEn laskelman mukaan suurin osa kuntien päästöistä on peräisin tieliikenteestä, maataloudesta, kaukolämmöstä ja sähkönkulutuksesta. Myös Riihimäellä suurimmat päästöt aiheuttaa tieliikenne, jonka osuus päästöistä on 32,6 prosenttia. Muita merkittäviä päästöjen lähteitä ovat kaukolämpö (16,2 %), muu lämmitys (16,1 %) ja kulutussähkö (15,7 %).

”Päästöjen väheneminen on tärkeää globaalisti, sillä ilmasto ei tunne valtioiden tai kuntien rajoja. Vähenemisellä on kuitenkin hyviä vaikutuksia myös arkielämään. Esimerkiksi tieliikenteen päästöjen pieneneminen tai uusiutuvan energian käyttö fossiilisen sijaan parantaa ilmanlaatua paikallisesti. Tähän voimme myös itse vaikuttaa. Riihimäellä lyhyet etäisyydet tarjoavat mahdollisuuksia autoilun vähentämiseen, jolloin ilmanlaadun paranemisen lisäksi vapautuu katutilaa autoilta ihmisille, puistoille, pyöräilylle ja harrastamiselle. Lihasvoimin liikkumisella on myös positiivisia terveysvaikutuksia”, ympäristöasiantuntija Jenni Takala kuvaa.

Kanta-Hämeen kunnista myös Hämeenlinnan kokonaispäästöt olivat tarkastellulla ajanjaksolla vähentyneet 21 prosenttia. Forssan, Hausjärven, Hyvinkään ja Lopen päästöt olivat vähentyneet 11 –19 prosenttia. Asukaskohtaiset päästöt (tCO2/as.) laskivat Riihimäellä 26 prosenttia ja muissa edellä mainituissa kunnissa 7–25 prosenttia.

Päästöt on laskettu Hinku-laskentamallilla, joka on kuntien tavoitteiden seurantaan tarkoitettu oletuslaskentamalli. Malli ei sisällä päästökauppaan kuuluvien teollisuuslaitosten polttoaineiden käyttöä, teollisuuden sähkönkulutusta, teollisuuden jätteiden käsittelyn päästöjä eikä kuorma-, paketti- ja linja-autojen läpiajoliikennettä.

Päästöt on laskettu ensimmäistä kertaa kaikille kunnille yhdenmukaisella, uudella laskentamenetelmällä. Jatkossa tulokset päivitetään vuosittain.

Lisätietoja:

Jenni Takala
ympäristöasiantuntija
050 380 9865

Kuntien päästötiedotOLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.