Katu- ja puistoyksikkö Tekniset palvelut Yleinen Ympäristö

Riihimäen haja-asutusalueella siirrytään kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen 1.4.2017

Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus päättyy Riihimäen haja-asutusalueella Korkeimman hallinto-oikeuden vahvistaman jätelautakunnan päätöksen mukaisesti 31.3.2017. 1.4.2017 alkaen kunnan vastuulle kuuluvaa seka-, kuiva- ja biojätettä saa kuljettaa ja kerätä kiinteistöiltä ainoastaan Riihimäen kuntaurakan urakoitsija (Remeo Oy, ent. SUEZ Suomi Oy).

Urakkaa hallinnoi Riihimäen kaupungin tekemän sopimuksen nojalla Kiertokapula Oy. Käytännössä Kiertokapula hoitaa jatkossa muun muassa seuraavat jätehuollon järjestämiseen liittyvät tehtävät:

  • jätteenkuljetusten kilpailuttaminen ja kuljetusurakan hallinnointi
  • jätehuoltosopimukset ja niiden muutokset
  • asiakaspalvelu
  • laskutus
Kiertokapula lähettää maaliskuun aikana kiinteistöille postitse tietoa muutoksesta ja jäteastioiden tyhjennyksistä. Lisätietoa astioiden tyhjennyksistä saa Kiertokapulan asiakaspalvelusta (ks. yhteystiedot).

Muutos koskee vain haja-asutusalueen kiinteistökohtaisia astioita

Muutos koskee vain haja-asutusalueen kiinteistökohtaisia astioita (seka-, kuiva- ja biojäte), jotka kuuluvat kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen piiriin. Riihimäen taaja-asutusalue ja haja-asutusalue aluekeräyspisteiden osalta ovat jo Kiertokapulan hallinnoimassa kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa.

Mahdolliset kartonki-, lasi- ja metallipakkausjätteiden sekä lietteiden kuljetukset kiinteistön haltija järjestää edelleen itse. Koko Riihimäen kaupungin alueella kyseisissä jakeissa on käytössä kiinteistön haltijan järjestämä kuljetus, jolloin kiinteistön tai jätteen haltija kilpailuttaa tyhjennykset. Kiinteistön tai jätteen haltijan vastuulla on varmistaa, että kuljetusyritys kuuluu ELY-keskuksen ylläpitämään jätehuoltorekisteriin.

Jäte on luovutettava kunnan järjestämään kuljetukseen

Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen piiriin kuuluu jätelain 32 §:n mukaisten jätteiden jätehuolto. Jätteen saa kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa ottaa kuljetettavakseen vain kunta tai kunnan lukuun toimiva jätteenkuljettaja.

Muut jätteenkuljetusyritykset eivät saa tyhjentää kunnan järjestämän kuljetuksen piiriin kuuluvia jäteastioita. Jätelain mukaan kiinteistön haltijan tai muun jätteen haltijan on luovutettava kunnan vastuulle kuuluva jäte järjestettyyn jätteenkuljetukseen.

Viranomaistahoissa ei muutoksia

Jätelain mukaisia jätehuollon viranomaistehtäviä hoitaa edelleen jätelautakunta Kolmenkierto. Esimerkiksi jätemaksumuistutukset ja jätehuoltomääräyksistä poikkeamiset osoitetaan jätehuoltoviranomaiselle.

Riihimäen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen
 vastaa jätehuollon valvontatehtävistä (esim. roskaantumistapaukset ja jätteiden epäasianmukainen käsittely).

 

Lisätietoja:

Usein kysyttyjä kysymyksiä jätteenkuljetusjärjestelmän muutoksesta

Riihimäen kaupungin jätemaksutaksa 1.1.2017 alkaen

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös KHO:2016:20


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.