Yleinen

Riihimäen ensimmäiset robottipuhelut tavoittivat kaupunkilaiset hyvin

Tiistaina 12. toukokuuta robotti soitti 10 813 riihimäkeläiselle, joista tavoitettiin 5619. Kaikkiin kyselyn kysymyksiin vastasi 1443 asukasta. Aiemmin ilmoitettuun 14 000 soittoon ei puhelinnumeroiden saatavuuteen liittyvien teknisten seikkojen vuoksi päästy. Puheluiden avulla selvitettiin kaupunkilaisten kuulumisia ja jaksamista koronapandemian keskellä.

”Tavoitettujen ja koko kyselyn loppuun saattaneiden asukkaiden määrä on keskimääräistä parempi verrattuna vastaaviin puhelututkimuksiin. Jatkon kannalta on lupaavaa, että riihimäkeläiset ottivat ensimmäisen robottipuhelun näin hyvin vastaan”, kaupunginjohtaja Sami Sulkko sanoo.

Alustavien tulosten mukaan riihimäkeläiset ovat selvinneet koronaviruksen aiheuttamissa poikkeusoloissa hyvin. 59 prosenttia vastaajista ilmoitti elämänsä muuttuneen koronapandemian vuoksi vain jonkin verran ja 78 prosenttia kertoi uskovansa valoisaan tulevaisuuteen.

Vastaajilta kysyttiin myös, miten hyvin kunta on heidän mielestään onnistunut etäopetuksen järjestämisessä. 96 prosenttia vastaajista katsoi, että kunta oli onnistunut joko erittäin hyvin tai melko hyvin. Vain neljän prosentin mielestä kunta oli onnistunut melko huonosti tai erittäin huonosti.

”Tämä on hyvin ilahduttava tulos. Etäopetukseen siirryttiin erittäin nopealla aikataululla ja vailla aiempaa kokemusta asiasta, joten on hienoa kuulla, että asukkaat kokevat kaupungin onnistuneen asiassa hyvin”, sivistysjohtaja Esa Santakallio toteaa.

Vallitsevassa tilanteessa asukkaita kuormittavat tapaamisrajoitusten lisäksi eniten huoli omasta tai läheisten terveydestä. Tapaamisrajoitukset kuormittivat paljon tai erittäin paljon 34 prosenttia vastaajista ja jossain määrin 37 prosenttia. Vastaajista 50 prosenttia ilmoitti huolen läheisten terveydestä kuormittavan paljon tai erittäin paljon. Lisäksi huoli läheisten terveydestä kuormitti jossain määrin 33 prosenttia vastaajista. Huoli omasta terveydestä kuormitti paljon tai erittäin paljon 27 prosenttia vastaajista ja jossain määrin 38 prosenttia.

Yksinäisyys ja huoli taloudellisesta toimeentulosta kuormittivat asukkaita vähemmän kuin huoli omasta tai läheisten terveydestä tai tapaamisrajoitukset. Yksinäisyys kuormitti paljon tai erittäin paljon kahdeksaa prosenttia vastaajista ja jossain määrin 18 prosenttia. Huoli taloudellisesta toimeentulosta kuormitti paljon tai erittäin paljon 11 prosenttia vastaajista. Jossain määrin huoli taloudellisesta toimeentulosta kuormitti 21 prosenttia vastaajista.

Koronavirukseen liittyvien rajoitusten purkuun asukkaat toivoivat malttia. 50 prosenttia vastaajista toivoi rajoituksia purettavan hitaasti ja seitsemän prosenttia toivoi purkua hitaimmassa mahdollisessa tahdissa.

Seuraavaksi kyselyn tuloksiin ja noin 6000 avoimeen vastaukseen perehdytään tarkemmin. Vastausten tarkempi analysointi antaa kaupungille syvällisempää tietoa siitä, minkälaisia palvelutarpeita asukkailla koronakriisin keskellä on.

Kaupungin saama palaute puheluista on ollut pääosin myönteistä.

”Teknisistä asioista on tullut rakentavaa palautetta, ja kaupunki ottaa palautteet huomioon seuraavia puhelukierroksia suunniteltaessa” sisäinen tarkastaja Niina Hiltunen kertoo.

Riihimäen kaupunki soittaa kuluvan vuoden aikana vähintään kahdeksan robottipuhelukierrosta. Kohderyhmään kuuluvat asukkaat, henkilöstö ja kaupungissa sijaitsevat yritykset. Seuraavat puhelut soitetaan paikallisille yrityksille kesäkuussa. Tarkasta ajankohdasta tiedotetaan myöhemmin.

Robottipuhelut ovat osa Sitran käynnistämää, koordinoimaa ja rahoittamaa hankekokonaisuutta, jossa kokeillaan robottipuhelutekniikkaa kuntalaisten kuulumisten ja palvelutarpeen selvittämiseen Riihimäellä, Kuhmoisissa ja Loviisassa.

Lisätietoja:


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 1 Kyllä 1 Ei 1

Kommentit on suljettu.