Kulttuuri ja vapaa-aika Yleinen

Riihimäen asematunneliin toteutetaan taideteos

Väylävirasto ja Riihimäen kaupungin isännöimä Yhteiskuntataiteilijatoiminta toteuttivat yhteistyössä vuosien 2017-2019 aikana konseptin taiteen sijoittamisesta asemanseuduille. Laajan raportin tarkastelualueena ovat asemanseudut ja henkilöliikennepaikat Suomen kasvukäytävällä, Helsinki-Seinäjoki-välillä, mille alueelle kohdistuu myös Yhteiskuntataiteilijatoiminta.

Konseptissa tarkastellaan taiteen näkökulmasta alueen rautatieasemia, -seisakkeita ja pääkaupunkiseudun juna- ja metroasemia sekä kootaan yhteen minkälaisia kulttuuripalveluita ja taideteoksia on jo olemassa asemaympäristöissä, ja millaisia taidesuunnitelmia on vireillä. Samalla on kartoitettu uusia mahdollisuuksia sijoittaa julkista taidetta asemaympäristöihin, mm. Riihimäen asemanseudulla.

Asemaympäristöissä monipuolista julkista taidetta

Kasvukäytäväalueen asemaympäristöistä löytyy monipuolista julkista taidetta, jota on toteutettu asemaympäristöön esimerkiksi veistoksina, muraaleina, graffititaiteena, installaatioina sekä ääni- ja valotaiteena. Kävelymatkan päässä rautatieasemista sijaitsee usein kulttuurilaitoksia tai merkittäviä kulttuurihistoriallisia miljöitä. Asemaympäristöissä on useita taideteoksia, mutta näiden tietoja ei ole aiemmin koottu yhteen tai niiden rooliin ja merkitykseen osana asemaympäristöä ei ole kiinnitetty tarpeeksi huomiota.

Rautatiet jakavat taajama-alueita, jolloin asemaympäristön viihtyisyys sekä sujuva ja miellyttävä liikkuminen rautateiden eri puolille jääville asuinalueille on tärkeä näkökulma asemanseutuja kehitettäessä. Taide tarjoaa mahdollisuuksia parantaa paikan turvallisuutta ja tunnistettavuutta sekä tuo elämyksellisyyttä asemien käyttäjäryhmien päivittäiseen arkiympäristöön.

– Asemien käyttäjiä tulee arvostaa toteuttamalla inhimillistä ja arvokasta ympäristöä, jossa on miellyttävä liikkua. Julkiset taideteokset luovat uniikkeja, tunnistettavia ympäristöjä sekä mahdollistavat kaikkien esteettömän pääsyn taiteen äärelle. Eri vuosikymmeninä asemaympäristöihin toteutetut taideteokset luovat jatkumoa kansalliselle kulttuuriperinnölle alkaen Helsingin päärautatieaseman Eero Järnefeltin Koli-maisemafreskosta ja Emil Wikströmin Lyhdynkantajista, toteaa yhteiskuntataiteilija ja kuvanveistäjä Marjukka Korhonen.

Riihimäen asemanseutua kehitetään taiteen keinoin

Riihimäellä asemaympäristöön halutaan panostaa toteuttamalla taiteellisesti korkeatasoinen taideteos aseman alittavaan tunneliin kevyen liikenteen reitille. Taidehanke on tarkoitus toteuttaa asemaympäristön perusparannuksen yhteydessä. Riihimäen asematunnelin saneeraus käynnistyy loppuvuodesta 2020, ja se toteutetaan vuoden 2021 aikana Riihimäen kunnallistekniikan ja Väyläviraston yhteistyönä.

Riihimäen asemanseutu on yksi kaupungin strategisista kehittämishankkeista ja ajatus asematunneliin sijoitettavasta julkisesta taiteesta on ollut kaupungissa vahvasti esillä jo useita vuosia. Asematunnelin taidehankkeella kohotetaan historiallisesti arvokkaan asemanseudun yleisilmettä ja viihtyisyyttä, parannetaan paikan turvallisuuden tunnetta sekä tuodaan elämyksellisyyttä eri käyttäjäryhmien päivittäiseen arkiympäristöön. Julkinen taide asematunnelissa toimii myös eri asukasryhmiä yhdistävänä tekijänä: luo uniikkia paikantunnetta sekä mahdollistaa asukasosallistamisen sekä kaikkien esteettömän pääsyn taiteen äärelle.

Väyläviraston ja Yhteiskuntataiteilijatoiminnan luomaa kehittämiskonseptia voidaan pitää lähtötilanteen kartoituksena suunnitelmallisemmalle taiteen toteutukselle asemilla. Erilaisia taidehankkeita ja prosesseja voidaan myös pilotoida asemilla parhaiden käytäntöjen löytämiseksi ja tulevan päätöksenteon tueksi.

– Taide asemaympäristössä, kuten tunneleissa, portaikoissa ja saapumisreiteillä, lisää houkuttelevuutta asemien ja joukkoliikenteen käyttöön. Nyt tehty taidekartoitus antaa hyvän käsityksen taiteen ja asema-arkkitehtuurin merkityksestä osana raideliikenteen kehitystä. Jatkossa taide on hyvä huomioida jo infraprojektien alkuvaiheessa; Kehärata on tästä oiva esimerkki. Tärkeätä on toki aina selvittää alueiden ja rakenteiden omistussuhteet ajoissa ja lisäksi huomioida turvallisuus niin taiteen katselijoiden kuin huollonkin kannalta, sanoo Väyläviraston rautatieliikennejohtaja Markku Nummelin

Taiteen sijoittaminen asemanseuduille -raportti (Väyläviraston julkaisu 53/2019) on kokonaisuudessaan luettavissa osoitteessa: https://www.doria.fi/handle/10024/173572

Lisätietoja:

Marjukka Korhonen

Kuvanveistäjä, projektipäällikkö

Yhteiskuntataiteilijatoiminta, Riihimäen kaupunki

Puh: +358 (0)400 591 045, marjukka.korhonen@riihimaki.fi

Markku Nummelin

Rautatieliikennejohtaja

Väylä

Puh: 029 534 3971OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.