Hallinto- ja konsernipalvelut Päätöksenteko Yleinen

Riihimäen asema asuinpaikkana parani hienoisesti

Kaupunkilaisten mielestä Riihimäki on muuttunut hivenen aiempaa paremmaksi asuinpaikaksi. Asiaa selviää Riihimäen kaupungin toukokuussa toteuttamasta asukaskyselystä. Kyselyssä asukkaat antoivat Riihimäelle arvosanan 3,17, kun kaksi vuotta sitten tehdyssä kyselyssä arvosana oli 3,01.

”Olen tyytyväinen, että kaupunkilaiset ovat huomanneet kaupungin kehittämistoimien vaikutuksen omaan elämäänsä. Kaupungin tavoitteena on nostaa asukastyytyväisyys hyvälle tasolle. Keskiarvon tulisi olla neljä viimeistään vuonna 2021”, Riihimäen kaupunginjohtaja Sami Sulkko sanoo.

Parhaimmat arviot saivat asukkaiden työssäkäyntimahdollisuudet Riihimäeltä käsin ja arkielämän sujuvuus. Nämä samat asiat korostuivat myös tänä keväänä tehdyssä bränditutkimuksessa.

Eniten edelliseen asukaskyselyyn verrattuna parantuivat asukkaiden arviot osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksista ja Riihimäen imagosta.

”Työtä näiden asioiden eteen täytyy tehdä vielä paljon, sillä arvosanat jäivät edelleen alle kolmen. Valtuusto on päättänyt, että Riihimäellä otetaan käyttöön osallistuva budjetointi, jossa asukkaat pääsevät ideoimaan uusia tapahtumia, toimintoja tai hankkeita ja myös päättämään, mitkä niistä toteutetaan. Toivon, että asukkaat ottavat tämän monissa kunnissa käytössä olevan toimintatavan omakseen ja osallistuvat aktiivisesti oman asuinympäristön kehittämiseen”, Riihimäen kehittämispäällikkö Merja Viitanen sanoo.

Heikoimman arvosanan, samoin kuin edellisessä kyselyssä, sai asemanseudun ja keskustan viihtyvyys. Tähän asiaan kaupunki on jo tarttunut. Kaupunkilaisten ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa yhdessä laadittu asemanseudun ja keskustan visio valmistui talvella. Parhaillaan laadittava asemanseudun yleissuunnitelma vie visiota kohti toteutusta.

”Elokuussa järjestetään vuorovaikutustilaisuuksia asemanseudun yleissuunnitelmaluonnoksiin liittyen. Isojen kehittämishankkeiden lisäksi tehdään koko ajan pienempiä toimenpiteitä, jotka näkyvät kaupunkiympäristössä jo tänä vuonna. Asemanseudulle asennetaan penkkejä sekä pyöräpysäköintiä parannetaan,” Riihimäen vt. kaavoituspäällikkö Anniina Korkeamäki kertoo.

Asukaskysely on osa Riihimäen strategiatyötä. Kyselyä on tehty vuodesta 2007 alkaen kahden vuoden välein. Kyselyyn vastasi yhteensä 475 henkilöä, kun kaksi vuotta aiemmin vastaajia oli 710. Kaupungin asukkaiden ikärakenteeseen verrattuna vastaajista yliedustettuina olivat 41–60-vuotiaat ja aliedustettuina alle 20-vuotiaat. Vastaajista 59 prosenttia oli ansiotyössä ja 22 prosenttia oli eläkeläisiä. Muut vastaajat olivat opiskelijoita, työttömiä tai yrittäjiä. Kysely toteutettiin 1.–26.5.2019 ja siihen oli mahdollisuus vastata sähköisesti verkkosivujen kautta tai paperilla kirjastossa tai Tietotuvassa.

Lisätietoja:
Kaupunginjohtaja Sami Sulkko, Riihimäen kaupunki
Kehittämispäällikkö Merja Viitanen, Riihimäen kaupunki
Vt. kaavoituspäällikkö Anniina Korkeamäki, Riihimäen kaupunkiOLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0

Kommentit on suljettu.