Yrityksen ostaminen

Palvelun nimi Yrityksen ostaminen
Talousalueelle etabloitumista kaavailevalle yritykselle tai yrittäjälle etsitään mahdollisia ostettavia yrityksiä.
Vastuuorganisaatio Yritysvoimala Oy
Vastuuhenkilö

Riihimäellä tai Riihimäkeä koskevissa asioissa

Erkki Taskinen
Yritysneuvoja, toimitusjohtaja
040 839 4056
erkki.taskinen@yritysvoimala.fi
Palvelun kohderyhmä Tätä ei ole valittu  Uudet yritykset
Valintalaatikko, valittu  Kaikki yritykset
Tiivistelmä palvelusta

Kenelle, miksi, miten…

Etsitään talousalueelle etabloitumista kaavailevalle yritykselle/yrittäjälle mahdollisia ostettavia yrityksiä talousalueelta.
Palvelun vaihekuvaus Sijoittujan ja Yritysvoimalan välille sovitaan neuvottelu, jossa kartoitetaan sijoittujan nykyinen osaaminen, toiminta ja tavoitteet yritysoston suhteen sekä rahoitusresurssit.

Kartoituksen jälkeen sijoittujalle etsitään yrityspalveluverkoston kautta sopivia myynnissä olevia yhtiöitä. Potentiaaliset ostettavat yritykset käydään asiakkaan kanssa läpi ja järjestetään tapaamiset kiinnostavien kanssa.

Asiakkaalta tarvittavat lähtötiedot / dokumentit palvelun tuottamiseksi Tarvittavat lähtötiedot:

  • oman toiminnan kuvaus
  • nykyinen osaaminen
  • nykyinen liiketoiminta
  • tavoitteet yritysoston suhteen
  • rahalliset resurssit
Palvelun asiakashyöty Yritys löytää yrityspalveluverkoston kautta sopivat myynnissä olevat yhtiöt.
Palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset Yritysvoimalan tarjoama palvelu on maksutonta.
Palvelun kesto

Läpimenoaika

Ensimmäinen kartoitus 2 viikkoa, neuvottelujen kesto tapauskohtaisesti x kuukautta.
Lisätietoja www.yritysvoimala.fi

OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0