Rekrytointikoulutus (rahoitusta ja apua)

Palvelun nimi Rekrytointikoulutus
Uusien työntekijöiden kouluttaminen.
Vastuuorganisaatio Hämeen työ- ja elinkeinotoimisto
Vastuuhenkilö

Riihimäellä tai Riihimäkeä koskevissa asioissa

useampi henkilö
yrityspalvelut.hame@te-toimisto.fipuh. 029 50 41 440voi ottaa yhteyttä myös Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy :n kautta, Mika Herpiö 0405003345
Palvelun kohderyhmä Tätä ei ole valittu  Uudet yritykset
Valintalaatikko, valittu  Kaikki yritykset
Tiivistelmä palvelusta

Kenelle, miksi, miten…

Suunnitellaan yrityksen henkilökunnan (olemassaolevat/uusrekrytoitavat) koulutuksen sisältö, etsitään yritykselle taho, joka voi koulutuksen koordinoida ja toteuttaa, selvitetään miten koulutus on järkevintä rahoittaa ja haetaan rahoitus koulutukseen.
Palvelun vaihekuvaus Yhteydenotto esim. puhelimitse. Selvitetään lähtötiedot. Pidetään neuvottelu, jossa tilanteen kartoitus, yrityksen tarpeiden muuttaminen koulutusorganisaatioiden kielelle – koulutuskokonaisuuden suunnittelu, koulutuksen koordinoijan ja toteuttajien haku,  koulutusrahoituksen haku yrityksen puolesta. Päätösasiakirjojen allekirjoitus. Koulutuksen toteutus. Palaute.
Asiakkaalta tarvittavat lähtötiedot / dokumentit palvelun tuottamiseksi Koulutustarpeet (koulutettavat asiat, koulutettavien määrä, onko rekrykoulutusta vai olemassaolevan henkilöstön koulutusta)
Palvelun asiakashyöty Kilpailukyky vaatii osaamisen ylläpitoa. Varmistaa koulutusprojektin onnistumisen ja julkisten tukien hyödyntämisen käyttämällä koulutusprojektin suunnitteluun alan ammattilaista
Palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset Suunnittelu maksutonta
Palvelun kesto

Läpimenoaika

Yhteydenotosta koulutusprojektin käynnistymiseen (jos tarve on selkeä) 2 viikkoa – (jos vaatii paljon suunnittelua) 2- kuukautta
Lisätietoja

OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0