Yritystontit

Palvelun nimi Yritystontit
Kaupungin yritystonttien markkinointi, myynti ja vuokraus sekä tiedon tarjoaminen muiden omistamista yritystonteista.
Vastuuorganisaatio Riihimäen kaupunki, tekninen keskus, kartta- ja tonttiyksikkö
Vastuuhenkilö

Riihimäellä tai Riihimäkeä koskevissa asioissa

Werner Franzén
maankäyttöinsinööri
040 330 4836
Elinkeinotontit
Rivi- ja kerrostalotontit
Maanhankinta
Palvelun kohderyhmä Tätä ei ole valittu  Uudet yritykset
Valintalaatikko, valittu  Kaikki yritykset
Tiivistelmä palvelusta

Kenelle, miksi, miten…

Kaupungin yritystonttien markkinointi, myynti ja vuokraus toimitilarakentamiseen. Tiedot muiden omistamista, tarjolla olevista yritystonteista.
Palvelun vaihekuvaus Asiakkaan yhteydenoton perusteella asiakas kutsutaan käymään ja tutustumaan tontteihin tai asiakkaalle toimitetaan sopivien tonttien tonttikartat, hinnat, sekä mahdolliset rakennettavuustiedot ja tarvittaessa kaavakartat. Mahdollisia ympäristöhäiriöitä aiheuttavien yritysten kohdalla keskustellaan ympäristönsuojeluyksikön kanssa tonttien soveltuvuudesta. Tarvittaessa keskustellaan Riihimäen veden / Kaukolämmön kanssa kunnallistekniikan saamisesta. Asiakkaan tehtyä osto- tai vuokrauspäätöksen tonttikauppa viedään Teklaan ja kunnanhallitukseen, minkä jälkeen laaditaan ja allekirjoitetaan kauppakirjat.
Asiakkaalta tarvittavat lähtötiedot / dokumentit palvelun tuottamiseksi Yhteystiedot, toimiala, toiminnan laatu kiinteistöllä, rakentamisen aikataulu, työpaikkamäärä, rakentamisen volyymi, erityistarpeet, melu, mahdolliset ympäristöhäiriöt ja -haitat, tontin koko, sijaintitoiveet.

Sähköpostivaraus ostopäätöksen yhteydessä.

Palvelun asiakashyöty Asiakas saa kattavat tiedot mahdollisista rakennuspaikoista.
Palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset Ilmainen palvelu.
Palvelun kesto

Läpimenoaika

Vasteaika enintään muutamia päiviä.
Valmiit esitteet tai muut materiaalit palvelusta

PDF, Word, paperi yms.

Nettisivut, kartat tulostetaan. Tulevaisuudessa tarkoitus tehdä nettiin tonttilistaus ja päivitettävä esite

OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0