Markkinatutkimus

Palvelun nimi Markkinatutkimus
Sijoittumista harkitsevalle yritykselle tehdään markkinatutkimus alueella.
Vastuuorganisaatio Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy
Vastuuhenkilö

Riihimäellä tai Riihimäkeä koskevissa asioissa

Mika Herpiö
elinvoimajohtaja
040 500 3345

Palvelun kohderyhmä Tätä ei ole valittu  Uudet yritykset
Valintalaatikko, valittu  Kaikki yritykset
Tiivistelmä palvelusta

Kenelle, miksi, miten…

Sijoittumista harkitsevalle yritykselle tehdään markkinatutkimus alueella.
Palvelun vaihekuvaus Markkinatutkimuksen tekeminen aloitetaan lähtötietojen selvittämisellä. Markkinatutkimusfirma suunnittelee kysymyssarjan/haastattelukeskustelun sisällön, minkä lisäksi sovitaan kyselyn kattavuus ja maantieteellinen rajaus. Asiakas saa tarjouksen kyselystä. Tarjouksen ja kyselyn sisällön hyväksymisen jälkeen hankitaan kohderyhmän osoitteet ja toteutetaan kysely. Lopputuloksena asiakas saa tutkimusraportin ja vastauksen haluamiinsa kysymyksiin.
Asiakkaalta tarvittavat lähtötiedot / dokumentit palvelun tuottamiseksi Perustiedot yrityksestä, kuvaus palvelusta tai tuotteesta jota myydään, tiedot selvitettäviksi halutuista asioista (kilpailutiedot, mahdollisesti hintatiedot).
Palvelun asiakashyöty Asiakas saa ammattimaisesti suoritetun markkinatutkimuksen.
Palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset Maksullinen palvelu.
Palvelun kesto

Läpimenoaika

Otettava yhteyttä viikkoa ennen toivottua julkaisuajankohtaa.

OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0