Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen

Palvelun nimi Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen
Talousalueella toimiville ja alueelle hakeutuville yrityksille ja yrittäjille tarjotaan kehittämispalveluita, joiden avulla tehostetaan ja lisätään yrityksen myyntiä.
Vastuuorganisaatio Yritysvoimala Oy
Vastuuhenkilö

Riihimäellä tai Riihimäkeä koskevissa asioissa

Erkki Taskinen
Yritysneuvoja, toimitusjohtaja
040 839 4056
erkki.taskinen@yritysvoimala.fi
Palvelun kohderyhmä Tätä ei ole valittu  Uudet yritykset
Valintalaatikko, valittu  Kaikki yritykset
Tiivistelmä palvelusta

Kenelle, miksi, miten…

Myynnin ja markkinoinnin ja sitä kautta myös laajemmin liiketoiminnan kehittämispalveluita tarjotaan talousalueella toimiville ja alueelle hakeutuville yrityksille ja yrittäjille.

Tavoitteena on tehostaa ja lisätä yrityksen myyntiä aktiivisen ja kohdistetun markkinoinnin ja myynnin keinoin ja välinein.

Yrityksen kanssa määritellään primäärit kohderyhmät, valitaan parhaiten soveltuva markkinointi- ja myyntistrategia sekä välineet. Yrityskohtaisesti valitaan parhaat toimintamallit ja aktivoidaan ne käytäntöön toimenpiteiksi.

Palvelun vaihekuvaus Sovitaan neuvottelu yrityksen/yrittäjän ja Yritysvoimalan välille. Käydään läpi sijoittujan nykyinen liiketoiminta ja tuotteet/palvelut, kilpailutilanne, kohderyhmät sekä nykyiset toimintamallit.

Myynnin ja markkinoinnin tarpeet määritellään analysoimalla yrityksen nykytila, toimintaympäristö ja yrityksen tavoitteet.

Valitaan potentiaaliset myynti- ja markkinointikeinot yhdessä sijoittujan kanssa.

Asiakas saa käyttöönsä Yritystulkki-työkalun, jolla asiakas tekee markkinointisuunnitelman yhtiölle.

Jatkopalaverissa käydään läpi markkinointisuunnitelmaa ja etsitään yrityskohtaisesti parhaiten sopivat yhteiskumppanit.

Asiakkaalta tarvittavat lähtötiedot / dokumentit palvelun tuottamiseksi Tarvittavat lähtötiedot:

 • nykyisen liiketoiminnan kuvaus
 • toimiala
 • yrityksen koko
 • maantieteellinen toiminta-alue
 • kilpailijat
 • nykyiset asiakkaat
 • asiakasryhmät
 • mahdolliset uudet liiketoiminta-alueet
 • tavoitteet liiketoiminnan volyymille
Palvelun asiakashyöty Yrityksen nykytilaa ja olemassa olevia toimintamalleja peilataan tavoitteisiin ja haetaan sitä kautta uusia ja tehokkaammin toimivia tapoja myyntiin ja markkinointiin.

Yritys saa käyttöönsä omaan liiketoimintaansa parhaiten sopivat myynti- ja markkinointimenetelmät.

Palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset Yritysvoimalan tarjoama palvelu on maksutonta.
Palvelun kesto

Läpimenoaika

Ensimmäinen kartoitus noin 1 viikko, jatkopalaveri 1-2 viikon kuluessa.
Valmiit esitteet tai muut materiaalit palvelusta

PDF, Word, paperi yms.

 • Markkinointisuunnitelman laatimisopas
 • Markkinointisuunnitelma
 • Myyntisuunnitelma
Lisätietoja www.yritysvoimala.fi 

OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0