Investointiavustukset, kehittämisavustukset, Emo ry

Palvelun nimi Investointiavustukset, kehittämisavustukset, Emo ry
Yritysvoimala avustaa yritystä investointiavustuksen hakemisessa.
Vastuuorganisaatio Yritysvoimala Oy
Vastuuhenkilö

Riihimäellä tai Riihimäkeä koskevissa asioissa

Erkki Taskinen
Yritysneuvoja, toimitusjohtaja
040 839 4056
erkki.taskinen@yritysvoimala.fi
Palvelun kohderyhmä Tätä ei ole valittu  Uudet yritykset
Valintalaatikko, valittu  Kaikki yritykset
Tiivistelmä palvelusta

Kenelle, miksi, miten…

Yritysvoimala avustaa yritystä investointiavustuksen hakemisessa.
Palvelun vaihekuvaus Asiakas ilmoittaa tarvitsevansa apua rahoituksen haussa. Asiakas kutsutaan tapaamiseen.

Ensimmäisessä tapaamisessa selvitetään haettava rahoitus ja haussa tarvittavat tiedot, sekä annetaan yritykselle Yritystulkki tarvittavien laskelmien tekoa varten.

Kun yritys on koonnut tarvittavat tiedot, pidetään jatkopalaveri, jossa tarkistetaan hakemuksen tilanne ja viimeistellään hakemus.

Asiakkaalta tarvittavat lähtötiedot / dokumentit palvelun tuottamiseksi Tarvittavat lähtötiedot:

  • tilinpäätökset
  • selvitys juoksevista kiinteistä kuluista
  • selvitys rahoitustarpeesta
  • yrittäjän arviot tulevaisuuden kehityksestä
Palvelun asiakashyöty Yritys saa maksutonta palvelua ja apua investointiavustuksen tekemisessä ja hakemisessa.
Palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset Yritysvoimalan tarjoama palvelu on maksutonta.
Palvelun kesto

Läpimenoaika

Ensimmäisen tapaamisen kesto on noin 3 tuntia. Hakemus saadaan tehtyä 2 viikossa edellyttäen, että yrittäjä tekee kotiläksynsä.
Valmiit esitteet tai muut materiaalit palvelusta

PDF, Word, paperi yms.

  • Investoinnin laskenta
  • Investoinnin kannattavuuslaskuri
Lisätietoja www.yritysvoimala.fi

OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0