Yleinen

Riihimäelle kymmenen uutta koronasuositusta

Kanta-Hämeen pandemiaryhmä ja maakunnan kuntajohtajat käsittelivät koronavirustilannetta torstaina 26. marraskuuta. Epidemiatilanne on muuttunut nopeasti heikoksi. Kanta-Hämeen maakunta on taudin esiintymisluvun ja muiden kriteerien perusteella kiihtymisvaiheessa, mutta siirtymässä todennäköisesti jo ensi viikolla leviämisvaiheeseen.

Tämän vuoksi Riihimäen kaupunki ottaa muun maakunnan tavoin käyttöön kymmenen uutta sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ohjauskirjeen pohjalta muotoiltua suositusta aikavälille 30.11.2020–7.1.2021. Suositusten tavoitteena on hillitä epidemian leviämistä. Maakunnan kunnat sitoutuvat suosituksiin omalta osaltaan ja kuntajohtajat vetoavat jokaiseen kantahämäläiseen, jotta epidemian pysäyttämisessä onnistuttaisiin.

”Toivon kaikkien riihimäkeläisten noudattavan näitä suosituksia. Jokaisen valinnoilla on merkittävä rooli epidemian hillitsemisessä. Merkittävä osa Kanta-Hämeen marraskuun tartunnoista on peräisin yksityistilaisuuksista. Tavoitteena on joulu terveenä, ja se onnistuu, kun noudatamme suosituksia kaikissa tilanteissa”, Riihimäen vt. kaupunginjohtaja Mika Herpiö sanoo.

Uudet suositukset ja niiden vaikutus Riihimäellä ajalla 30.11.2020–7.1.2021

  1. Yli 10 hengen yksityistilaisuuksia ei suositella järjestettäväksi, eikä niihin osallistumista suositella.
  2. Sama suositus koskee myös yleisötilaisuuksia. Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu yli 10 henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) 21.9.2020 antamien ohjeiden mukaisesti. Vaikutukset Riihimäellä: Kaupunki ei järjestä perinteistä itsenäisyysjuhlaa Riihimäen seurakuntakodilla. Itsenäisyyspäivän seppeleenlaskutilaisuus sankarihaudalla järjestetään hiljaisesti, eikä tilaisuus sisällä ohjelmaa. Kaupunki kiinnittää tilaisuuden järjestelyissä erityistä huomiota turvaväleihin ja turvallisuuteen. Kaupunki varmistaa tapahtuman järjestäjänä kahden metrin turvavälien toteutumisen myös yleisössä. Mikäli osallistujien turvallisuutta ei pystytä takaamaan, kaupunki keskeyttää tilaisuuden.
  3. Kantahämäläisiä suositellaan välttämään tarpeetonta matkustamista leviämisvaiheen alueille tai leviämisvaiheen aikana alueelta muualle. Maakuntien ajankohtaisen tilanteen voi tarkastaa THL:n sivuilta.
  4. Pandemiaryhmän ja kuntajohtajien suositus on, että opetustoimen osalta mahdolliset juhlallisuudet kuten ylioppilasjuhlat järjestetään ilman yleisöä ja huolellisesti turvatoimista huolehtien. Lisäksi juhlallisuudet järjestetään ”hiljaisesti” eli ilman kuorolaulua tai puhallinsoitin- tai lauluorkesterien esiintymistä. Koulujen juhlat järjestetään vain omassa luokassa tai ryhmässä tai ei lainkaan. Vaikutukset Riihimäellä: Riihimäen lukio juhlistaa 19 ylioppilaan valmistumista Istuinkiven 800 neliön kokoisessa liikuntasalissa viikolla 49. Kukin ylioppilas saa kutsua tilaisuuteen mukaan kaksi läheistään, muuta yleisöä tilaisuuteen ei oteta. Tilaisuudessa on maskipakko ja osallistujien on noudatettava kahden metrin turvavälejä. Myös juhlan kulkujärjestelyissä otetaan turvavälit huomioon. Tilaisuus kestää vain tunnin.
  5. Toisen asteen oppilaitoksissa siirrytään kasvomaskien täysimääräiseen käyttöön. Lisäksi etäopetukseen siirrytään ns. hybridistrategian mukaisesti niiltä osin kuin se on mahdollista. Tilanteen pahentuessa varaudutaan siirtymään täysimääräiseen etäopetukseen viikkojen 49–50 aikana (lukiot, ammatillinen koulutus, aikuisten taiteen perusopetus, vapaa sivistystyö ja aikuisten perusopetus). Vain välttämätön lähiopetus voidaan antaa, mikäli epidemiatilanne vaikeutuu merkittävästi. Vaikutukset Riihimäellä: Riihimäen lukio valmistautuu toimimaan suosituksen mukaisesti. Viikko 49 on lukiossa koeviikko, joten tarpeen vaatiessa lukio siirtyisi etäopetukseen viikosta 50 alkaen. Lukiossa on ollut maskisuositus voimassa lähiopetukseen paluusta lähtien.
  6. Perusopetuksen yläluokkien (luokat 7.-9.) osalta valmistaudutaan tilanteen pahentuessa täysimääräiseen kasvomaskien käyttöön viikkojen 49–51 aikana. Vaikutukset Riihimäellä: Perusopetuksessa valmistaudutaan maskien käyttöön viikosta 50 alkaen jo kuudesluokkalaisten osalta, sillä he opiskelevat Riihimäellä samassa koulussa 7.–9. luokkien kanssa. Kaupunki hankkii maskit kouluille. Kouluille varataan maskeja sen verran, että oppilaat voivat vaihtaa maskin esimerkiksi ruokailun yhteydessä. Perusopetus ohjeistaa huoltajia ja oppilaita kasvomaskien oikeaoppisesta käytöstä ja vaihtamisesta koulussa sekä Helmin kautta lähetettävällä tiedotteella.
  7. Kuntien järjestämän aikuisten harrastus- ja ryhmätoiminnan (mukaan lukien kansalaisopistot ja liikuntaryhmät) sekä taiteen perusopetuksen ryhmätoimintojen osalta joulutauot aloitetaan viikolla 49 ja toiminta käynnistetään uudelleen aikaisintaan viikolla 2 tilanteen niin salliessa. Opetustoiminta tai harrastus, joka on järjestävissä etänä, voi jatkua. Vaikutukset Riihimäellä: Harrastusryhmien joulutauko alkaa viikolla 49 tai viimeistään viikon 50 alussa. Tauko koskee Riihimäen kansalaisopiston, taidekoulun ja musiikkiopiston ryhmien lähiopetusta sekä kaupungin liikunta- ja hyvinvointikeskuksen aikuisten liikuntaryhmiä. Mikäli toiminnan siirto on mahdollista etäopetukseen, toiminta jatkuu.
  8. Kunnat suosittelevat tilojaan käyttävien seurojen osalta samaa aikaistetun joulutauon toimintamallia aikuisten harrastus- ja ryhmätoiminnassa. Mikäli epidemiatilanne edelleen heikkenee, kunnat sulkevat harrastus- ja liikuntatilansa. Uimahallien saunojen tai muiden julkisten saunojen käyttökielto jatkuu. Pukutilojen osalta uimahallien suositellaan sulkevan vähintään 2/3 paikoistaan. Vaikutukset Riihimäellä: Kaupunki suosittelee tilojaan käyttävien seurojen ja yhteisöjen toimivan maakunnallisen suosituksen mukaisesti. Saunojen ja pukuhuoneiden osalta kaupunki on noudattanut suositusta jo useamman viikon ajan.
  9. Riskiryhmien suojaamisen osalta julkiset ja yksityiset palveluntuottajat ryhtyvät omassa toiminnassaan välittömästi tehostettuihin suojaustoimenpiteisiin mukaan lukien henkilöstön suojainten käyttö ja hygieniatoimet sekä turvallisten vierailutilojen ja -käytäntöjen luominen ja käyttöönotto. Vaikutukset Riihimäellä: Kaupunki on noudattanut tätä suositusta keväästä alkaen.
  10. Kunnat varautuvat tilapäisesti sulkemaan julkisia tiloja epidemiatilanteen vaatimalla tavalla ja viiveettä. Sulku koskisi esimerkiksi kirjastoja, museoita, teattereita ja jäähalleja. Vaikutukset Riihimäellä: Mikäli maakunta siirtyy leviämisvaiheeseen, kaupunki varautuu sulkemaan ensimmäisessä vaiheessa urheilutalon, jäähallin, kamppailu-urheilukeskuksen ja uimahallin ja toisessa vaiheessa, tilanteen edelleen pahentuessa esimerkiksi kirjaston, museot ja teatterin.

Lisätietoja:

Jarkko Niiranen
sivistysjohtaja
050 526 3175
Eteläinen Asemakatu 4

Toni Haapakoski
kaupungininsinööri
050 560 8026

Mika Herpiö
elinvoimajohtaja
040 500 3345OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 10 Ei 2 Kyllä 10 Ei 2

Kommentit on suljettu.