Varhaiskasvatus Yleinen

Riihimäellä kokeillaan etäopetusta myös esikoululaisille

Riihimäen Junailijankadun päiväkodissa on koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa mahdollista osallistua esiopetukseen etänä.

Viikolla 13 alkanut etäopetus on vasta kokeiluasteella, eikä päiväkodilla ole käytössään samanlaisia etäopetuksen työkaluja kuin kouluilla. Ennen koronaviruksesta aiheutunutta poikkeustilannetta päiväkoti piti etänä yhteyttä yhteen esikoululaiseen, jonka perhe matkusti kansainvälisissä työtehtävissä. Uuden tilanteen myötä samaa mahdollisuutta tarjottiin muillekin perheille.

”Kokeilussa on ennen kaikkea kyse siitä, että lapsille tarjotaan mahdollisuus pitää yhteyttä esiopetusryhmäänsä. Käytännössä hoidamme asiat WhatsAppin ja sähköpostin välityksellä”, varhaiskasvatuksen opettaja Susanna Tromp kertoo.

Kokeilu on perheille täysin vapaaehtoinen ja vasta alussa. Osallistuneilta perheiltä on kuitenkin jo tullut hyvää palautetta, ja lapset ovat kotona todella paneutuneet tehtäviinsä. Etäopetuksessa ovat mukana kaikki ryhmän 23 lasta. Perheet osallistuvat etäopetukseen omien mahdollisuuksiensa mukaan.

”Olemme lähettäneet aamupiirejä, toimintavinkkejä ja tehtäviä perheille. Lapsille yhteydenpito näyttäisi olevan tärkeää ja myös vanhemmat ovat olleet innolla mukana. Olemme saaneet perheiltä jo kehittämisehdotuksiakin”, Susanna Tromp kertoo.

”Ehkä suurimpana haasteena tässä ovat omat tietotekniset taidot ja työn organisointi niin, että myös lähiopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa olevat lapset tulee huomioitua päivän aikana. Toistaiseksi meillä on ollut kuitenkin riittävästi resursseja sekä uuden toimintatavan opetteluun että paikalla olevien lasten varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen”.

Myös esiopetuskeskusteluja on Junailijankadun päiväkodissa kokeiltu etänä. Ensimmäinen kokeilu sujui niin hyvin, että työskentelytapaa on tarkoitus hyödyntää jatkossakin.

Etäopetuksen jatkuessa toistaiseksi päiväkoti toivoo löytävänsä itselleen sopivan tavan, jolla suurempikin joukko voi kokoontua virtuaalisesti. Tällä hetkellä suuremmat ryhmäkokoontumiset eivät ole vielä mahdollisia.

Riihimäellä annetaan esiopetusta yhdessätoista varhaiskasvatuksen toimintayksikössä. Suomen hallituksen päätettyä etäopetuksen jatkumisesta ainakin 13. toukokuuta saakka, tulee esiopetuksen toteuttaminen etänä ajankohtaiseksi myös muissa kaupungin yksiköissä. Muut kaupungin esiopetusyksiköt ovat jo pienimuotoisesti eri tavoin antaneet kotihoidossa oleville lapsille tehtäviä tai olleet lapsiin yhteydessä.

”Lukuvuoden aikana on tarjottava 700 tuntia esiopetusta. Jotta tuntimäärä meneillään olevana lukuvuonna saadaan täyttymään, on löydettävä uusia keinoja toteuttaa opetus. Junailijankadun päiväkodin kokeilu on ollut onnistunut, joten laajennamme sitä kaikkiin yksiköihin viikolla 15 ”, sivistysjohtaja Esa Santakallio sanoo.

Lisätietoja:

Esa Santakallio, sivistysjohtaja, 040 330 4450, esa.santakallio@riihimaki.fi

Susanna Tromp, varhaiskasvatuksen opettaja, 050 576 6453, susanna.tromp@riihimaki.fi

 OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.