Hallinto- ja konsernipalvelut Strategia Yleinen

Riihimäellä johtaminen saa lisäpotkua valmennuksesta

Muuttuva kuntakenttä vaatii virkakoneistolta a​ivan uudenlaisia toimenpiteitä, jotta se voi toimia myös jatkossa ongelmitta. Riihimäen kaupungilla tämä on tiedostettu ja asiaan tartutaan uudistavalla otteella: virkakoneisto halutaan muuttaa palvelevaksi, kaupunkilaisten kanssa yhdessä toimivaksi organisaatioksi.
”Älykäs julkinen organisaatio on strategisesti johdettu, avoin systeeminen verkosto, jonka peruslähtökohdat ovat asiakaslähtöinen toimintamalli, kumppanuus ja ihmiskeskeinen organisaatiokulttuuri.” Näin määrittelee Pertec Consulting, joka Riihimäkeä torstaina 30.8. alkavassa työssä on valittu sparraamaan. Uudenlaiseen suuntaan kaupungin väkeä valmentavat Pertecin valmentajat Marita HänninenMarjo Matikainen-Kallström ja Mauno Tirkkonen, joilla on jo selkeä käsitys siitä, miten kaupungissa muutoksista ajatellaan.
”Teimme valmennettaville kattavan kyselyn ennen varsinaisen työn aloittamista. Kävi selväksi, että jokainen Riihimäen kaupungin esimies näkee kaupungin toiminnassa sekä paljon hyvää, että useita mahdollisia parannuskohteita”, Tirkkonen toteaa.
Kyselyn parasta antia ovatkin juuri kohdat, joissa vastaajat yhtäältä saavat kertoa, mitä he pitävät Riihimäen vahvuuksina ja toisaalta mitä he haluaisivat kehittää. Vahvuuksien listalle nousivat miltei järjestään jokaisella vastaajalla kaupungin strategia, visio ja arvot. Niihin on sitouduttu ja ne on ymmärretty. Samoin nousee selvästi esiin se, että nyt edessä oleviin muutoksiin löytyy tahtoa ja halua kaikilta kaupungin tasoilta: johdolta, henkilöstöltä ja poliittisilta päättäjiltä.
”Oma näkemykseni on, että juuri tällaiselle perustalle uutta, palvelevampaa kaupunkia pitääkin rakentaa. Meillä on edessä iso työ, mutta uudistuminen ja muutosten ennakoiminen sekä nopea oppiminen ovat älykkään organisaation onnistumisen edellytyksiä”, miettii kaupungin muutosjohtaja Matti Muukkonen. Hänellä on iso rooli valmennusohjelman läpiviennissä.
Riihimäki haastaa kaikki esimiesasemassa olevat ja johtavat asiantuntijansa kehittämään yhdessä uudenlaista johtamiskulttuuria. Tavoitteena on kehittää yhteisiä johtamisvalmiuksia, jotka strategian toteutusta tukien auttavat kaupunkia onnistumaan mahdollisimman vahvasti ja tekemään tulevaisuudessa työtä nimenomaan palvelunäkökulma ymmärtäen.
”Kaupungilla on käynnissä iso murros- ja muutosvaihe. Tähän kohtaan on hyvä luodata osaamistamme ja saattaa henkilöstö tarpeen mukaan samalle viivalle, suuntaamaan samaan maaliin. Vielä emme siellä ole, mutta suunta on aivan oikea”, muutosjohtaja Muukkonen kertoo.
Syksyn kestävä ohjelma on perusteellinen ja vaatii paneutumista myös osallistujiltaan. Helpolla Riihimäki ei henkilöstöään päästä. Syksyn aikana tavoitellaan suuria: strategiasta tehdään arjessa elävää, isoja kehityshankkeita viedään eteenpäin ja uusin johtamiskäytäntein luodaan omaleimainen johtamiskulttuuri. Riihimäen kaupungilla on tässä kaikki onnistumisen avaimet.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 4 Kyllä 0 Ei 4

Kommentit on suljettu.