Ympäristö ja luonto

Riihimäellä edetään harppauksin kohti hiilineutraaliutta

Riihimäelle on valmistunut resurssiviisauden ja kiertotalouden tiekartta. Karttaan on kerätty tavoitteita ja toimia, joilla edistetään kaupungin vähähiilistä ja materiaalitehokasta tulevaisuutta, kestävää hyvinvointia ja vahvistetaan alueen elinvoimaa. Tiekartta ohjaa Riihimäen kaupunkiorganisaation, yritysten ja yhteisöjen toimia ja antaa mahdollisuuden yhteistyölle sekä hyvien käytäntöjen leviämiselle.

”Riihimäen seudulla on otettu hyviä harppauksia kohti vähähiilisyyttä. Esimerkiksi aurinkovoiman käyttö kasvaa alueella vauhdilla. Kaupungilla on aurinkopaneeleita jo neljässä kohteessa, myös Prisman katolla on paneeleita. Myös monet kaupunkilaiset ovat hankkimassa paneeleita omakotitalojen katoille”, Riihimäen kaupungin ympäristöasiantuntija Jenni Takala sanoo.

Riihimäen resurssiviisauden ja kiertotalouden tiekartan luonnos esiteltiin tiistaina 23. huhtikuuta yleisölle.

”Tilaisuudessa kuultiin hyviä kysymyksiä ja keskustelua. Erityisesti minua ilahdutti positiivinen henki osallistujien keskustellessa konkreettisista teoista, joita on jo toteutettu sekä ideointihalukkuus uusille toimenpiteille”, Takala kertoo.

Hiilineutraaliuden lisäksi Riihimäen tiekartassa kiinnitetään huomiota muun muassa kestävään liikkumiseen, ekotehokkaaseen kaupunkirakenteeseen, luonnonvarojen kestävään kulutukseen ja kiertotalouteen ja luonnon monimuotoisuudesta ja viihtyisästä elinympäristöstä huolehtimiseen.

”Tavoitteenamme on, että riihimäkeläisen ekologinen jalanjälki on vuonna 2050 globaalisti kestävällä tasolla ja kaupungissa asuu ympäristötietoisia ja vastuullisia ihmisiä. Esimerkiksi ympäristökasvatukseen ja -tietoisuuteen liittyvää koulutusta lisätään ja pyöräilyä edistetään. Lisäksi kannustamme kaupunkilaisia julkaisemaan oman ympäristötavoitteensa. Se voi olla vaikka sitoumus siirtyä vihreään sähköön, tavoite opetella hyödyntämään jääkaappiin unohtuvat ruuantähteet seuraavana päivänä tai lupaus ryhtyä lajittelemaan biojäte, jos se nyt menee sekajätteen joukkoon”, Takala sanoo.

Tiekartta on osa FISU- ja Circwaste -edelläkävijäkuntien verkostojen työtä. FISU (Finnish Sustainable Communities) on edelläkävijäkuntien verkosto, joka tavoittelee hiilineutraaliutta, jätteettömyyttä ja globaalisti kestävää kulutusta vuoteen 2050 mennessä. Circwaste-hankkeessa eli kiertotalouden edelläkävijäkuntien verkostossa Riihimäki on mukana yhdeksän muun kunnan kanssa. Verkostoon kuuluvat kunnat ovat sitoutuneet edistämään kiertotaloutta ja valtakunnallista jätesuunnitelmaa.

Verkostojen jäsenyydet ja edelläkävijäkuntastatukset tukevat Riihimäen strategian ja vision toteutumista. Lisäksi jäsenyys verkostoissa tuo näkyvyyttä pitkäjänteiselle ja järjestelmälliselle työlle, jota Riihimäki on tehnyt ympäristövastuullisuuden edistämiseksi ja ympäristövaikutusten hallitsemiseksi.

 

Riihimäen resurssiviisauden ja kiertotalouden tiekartan luonnos esiteltiin tiistaina 23. huhtikuuta yleisölle.
”Tilaisuudessa kuultiin hyviä kysymyksiä ja keskustelua. Erityisesti minua ilahdutti positiivinen henki osallistujien keskustellessa konkreettisista teoista, joita on jo toteutettu sekä ideointihalukkuus uusille toimenpiteille”, Riihimäen kaupungin ympäristöasiantuntija Jenni Takala kertoo.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0

Kommentit on suljettu.