Konserni- ja hallintopalvelut Strategia

Riihimäellä asukkaat haluavat osallistua kaupungin kehittämiseen

Riihimäen kaupunki tiedusteli asukkaidensa mielipiteitä elämisestä Riihimäellä. ”Riihimäen tulevaisuus syntyy kohtaamisista” -nimisessä asukaskyselyssä pyydettiin asukkaita kertomaan väittämien avulla mielipiteensä kaupungin turvallisuudesta, viihtyisyydestä, arkielämän sujuvuudesta, palveluista ja viestinnästä, sekä kyseltiin asukkailta halukkuutta osallistua kaupungin kehittämiseen, jonka mukaan vastaajista

  • 67 % haluaa osallistua kaupungin palveluiden kehittämiseen
  • 70 % haluaa muiden mukana olla luomassa Riihimäelle yhteisöllisyyttä
  • 84 % haluaa kertoa myönteisiä asioita Riihimäestä
  • 91 % haluaa olla itse kantamassa vastuuta ympäristöstä omalla toiminnallaan.

Saimme asukkailta myös runsaasti kommentteja ja terveisiä kaupungille. Monet kommenteista ja palautteista kohdistuivat kaupunkikeskustaan ja liikenneoloihin. Myös kulttuuri ja teatteria koskevat näkemykset olivat ajankohtaan ajoittuneiden teatteria koskevien päätösten vuoksi esillä.

Kyselyllä mitataan kaupungin uuden strategian vaikuttavuutta. Valtuustokaudelle 2017–2021 asetettu tavoitetaso: kuntalaiskyselyn vastausten tulos (asteikolla 1-5) on 4. Kysely toteutetaan vuosittain.

Tämän kyselyn tarkoitus on toimia valtuuskaudelle asetetun tavoitteen pohjatietona. Kyselyn vastausten keskiarvot jäivät selkeästi alle asetetun tavoitetason, mikä merkitsee toimenpiteiden kohdistamista erityisesti kaupunkikeskustan viihtyisyyden, osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien sekä kaupunki-imagon parantamiseksi.

Lue lisää asukaskyselyn tiivistelmästä.

Yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotut tuotepalkinnot on postitettu arvonnassa voittaneille.

Lisätietoja:

Kehittämispäällikkö Ritva Mustonen, p. 019 758 4071.

 OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.