Ympäristö

Resurssiviisauden ja kiertotalouden tiekarttatyö etenee

Riihimäellä valmisteilla oleva resurssiviisauden ja kiertotalouden tiekartta on osa FISU- ja Circwaste -edelläkävijäkuntien verkostojen työtä. Tiekartassa linjataan tavoitteita ja toimia, joilla edistetään kaupungin vähähiilistä ja materiaalitehokasta tulevaisuutta, kestävää hyvinvointia ja vahvistetaan alueen elinvoimaa. Tiekartta ohjaa kaupunkiorganisaation, yritysten ja yhteisöjen toimia ja antaa mahdollisuuden yhteistyölle sekä hyvien käytäntöjen leviämiselle.

FISU (Finnish Sustainable Communities) on edelläkävijäkuntien verkosto, joka tavoittelee hiilineutraaliutta, jätteettömyyttä ja globaalisti kestävää kulutusta vuoteen 2050 mennessä. Circwaste-hankkeessa Riihimäki on valittu kymmenen kiertotalouden edelläkävijäkunnan verkostoon ja samalla olemme sitoutuneet edistämään kiertotaloutta ja valtakunnallista jätesuunnitelmaa alueellamme. Verkostojen jäsenyydet ja edelläkävijäkuntastatukset tukevat Riihimäen strategian ja vision toteutumista, jonka mukaan ”tiiviin kaupunkirakenteen sekä vahvan kiertotalousosaamisen johdosta Riihimäki kehittyy pienimmän hiilijalanjäljen kaupunkina”. Riihimäki-strategiassa hiilineutraalius ja kiertotalous ovat osa kaupungin visiota, ja kiertotalousklusterin kehittäminen ja laajentaminen on yksi strategian kärkihankkeista. Lisäksi jäsenyys verkostoissa tuo näkyvyyttä pitkäjänteiselle ja järjestelmälliselle työlle, jota Riihimäki on tehnyt ympäristövastuullisuuden edistämiseksi ja ympäristövaikutusten hallitsemiseksi.

Tiekartan tulevaisuus

Riihimäen kaupunkiyhteisön tiekartta kohti päästöttömyyttä, jätteettömyyttä ja kestävää kulutusta kuvaa valmistuttuaan kaupunkiorganisaation ja alueen yritysten ja yhteisöjen tekoja, toimenpiteitä ja suunnitelmia. Tähtäin on vuodessa 2050 ja toimenpiteet jaksotetaan 5-10 -vuotiskausille. Tiekarttaa on valmisteltu keväällä 2018 järjestetyissä työpajoissa, joihin osallistui henkilöitä laajalti sekä kaupunkiorganisaatiosta että yrityksistä ja yhteisöistä. Työpajojen pohjalta syntyi runko, johon tukeutuen tiekartan laadinta etenee talven ja kevään aikana. Tiekartta valmistuu keväällä 2019.

Parhaillaan on käynnissä kysely alueen yrityksille, oppilaitoksille ja yhteisöille heidän sitoumuksistaan, teoistaan ja suunnitelmistaan tiekarttaan liitettäväksi. Kysely on avoinna vielä tammikuun ajan.

 

Lisätietoja:

ympäristöasiantuntija Jenni Takala 019 758 4162, jenni.takala@riihimaki.fi


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.