Reilun kaupan viljelijä
Kuva Sean Hawkey

Mitä on reilu kauppa?

Reilun kaupan tavoitteena on vähentää köyhyyttä reilumman kaupan avulla: reilun kaupan kriteerit on luotu puuttumaan perinteisen kaupan ja kauppasuhteiden epätasa-arvoon ja epävakaiden markkinoiden tuomiin ongelmiin. Reilun kaupan tavoitteena on maailma, jossa kehitysmaiden viljelijöillä on mahdollisuus turvattuun ja kestävään toimeentuloon.

Takuuhinta on viljelijän turvaverkko

Reilun kaupan ansiosta kehitysmaiden viljelijät ja työntekijät saavat tuotteistaan vähintään takuuhinnan, joka kattaa ympäristön ja ihmisten kannalta kestävän tuotannon kustannukset. Takuuhinta on viljelijän kannalta turvaverkko maailmanmarkkinoiden heilahteluja vastaan. Reilu kauppa suojaa myös lapsia ja ympäristöä: lapsityövoiman hyväksikäyttö on reilussa kaupassa kielletty, ja ympäristökestävyyteen kiinnitetään huomiota viljelyssä.

Lue lisää reilun kaupan kriteereistä.

Reilu kauppa kuluttajan kannalta

Kuluttajalle reilu kauppa tarjoaa jokapäiväisiä ja yksinkertaisia keinoja osallistua globaalin köyhyyden vähentämiseen ja vaikuttaa myönteisesti ihmisten elämään.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 3 Kyllä 1 Ei 3