Asemakaavahankkeet - uudet Kaavoitus

Ravirata–Juurevantie

Asemakaavan muutos

Kaavamuutoksen tavoitteena on tukea raviradan toimintamahdollisuuksia sen nykyisessä toimintaympäristössä ja selkeyttää kiinteistörakennetta vastaamaan alueen hallinta- ja omistussuhteita. Raviradan länsipuolelle Juurevantien–Risteyskadun ympäristöön tutkitaan pientaloasumisen mahdollistamista yleiskaavan 2035 tavoitteiden mukaisesti. Lisäksi tavoitteena on Oravankadun katualueen osittainen leventäminen, sekä tutkia läpiajomahdollisuuden poistamista Oravankadulta Risteyskadun, Juurevantien ja Nurmelantien kautta Uramontielle.

Suunnittelualueen alustava rajaus punaisella ilmakuvassa.

Aloitusvaihe

Kaupunginhallitus on päättänyt asemakaavoitukseen ryhtymisestä kaavoitusohjelman 2019 hyväksymisen yhteydessä 29.4.2019. Ravirata–Juurevantie asemakaavan muutos on kaavoituskatsauksen 2021 kohde A2. Riihimäen kaupunki ja Riihimäen Raviseura ry ovat sopineet asemakaavan muuttamisesta suunnittelualueen itäosaa koskien.

Vireilletulokuulutus 20.6.2021 Aamuposti ja verkkokuulutus 21.6.2021
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

Näkymä lännestä itään kohti suunnittelualuetta keväällä 2019.
Kavioura, tuomari- ja lehdistötorni sekä katsomorakennus. (Kuvaaja: Kristian Tuomainen)

 

 

Lisätietoja:

Otto Mäkelä
kaavasuunnittelija
050 594 4953

Jari Jokivuo
kaavoitusarkkitehti
040 330 4828

Sähköposti: etunimi.sukunimi@riihimaki.fi Suosittelemme sopimaan tapaamisesta etukäteen


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 1 Kyllä 0 Ei 1

Kommentit on suljettu.