Päätöksenteko Yleinen

Pysäköintiohjelma muuttaa kaavoituksen pysäköintinormeja

Riihimäen kaupungin juuri valmistunut pysäköintiohjelma on tehty tulevaisuutta varten. Täydennysrakentaminen helpottuu, kun kaavoituksen pysäköintinormia lievennetään. Ohjelman avulla pyritään siihen, että autopaikkoja rakennettaisiin tiivistyvillä alueilla vain tarpeellinen määrä ja rakennetut autopaikat olisivat mahdollisimman tehokkaassa käytössä.

”Tämä on kaikkien etu, koska autopaikat vievät kaupunkirakenteessa paljon tilaa ja niiden rakentaminen on kallista”, sanoo kaavoituspäällikkö Anniina Korkeamäki.

Pysäköintipaikkojen käyttöä pyritään tehostamaan kadunvarsilla ja yleisillä pysäköintialueilla. Lyhytaikainen asiointipysäköinti keskustassa ja asemanseudulla säilyy jatkossakin ilmaisena. Pitkäaikainen pysäköinti muuttuu vaiheittain maksulliseksi ja samalla käyttöön otetaan erilaisia pysäköintilupia esimerkiksi yrittäjille ja asukkaille. Rautatieaseman liityntäpysäköintipaikkojen käyttöaste on todettu alhaiseksi, ja autopaikkojen kokonaismäärää voidaan vähentää nykyisestä noin 800 paikasta. Pyörille varattavien paikkojen määrää ja laatua nostetaan.

Pysäköintinormin uudet luvut

Ohjelman tuoma keskeinen muutos on kaavoituksen pysäköintinormin uudistaminen, mikä on edellytys asemanseudun ja keskustan täydennysrakentamiselle. Uusi normi tarkoittaa käytännössä vähemmän autopaikkoja rakennettavia kerrosneliömetrejä (k-m²) kohden. Asemakaavoituksen pysäköintinormi muuttuu ydinkeskustassa siten, että aikaisemman 1 autopaikka/100 k-m² sijaan on toteutettava 1 ap/120 k-m², ja keskustan reunavyöhykkeellä 1 ap/100 k-m² aikaisemman 1 ap/85 k-m² sijaan.

”Tonteille voi siis jatkossa rakentaa vähemmän autopaikkoja. Pysäköintinormista on mahdollista saada lisähelpotusta osoittamalla autot nimeämättömille paikoille keskitetyistä pysäköintilaitoksista tai hankkimalla taloyhtiöön yhteiskäyttöauton”, selventää Korkeamäki. Pysäköintilaitosten rakentamisen edistämiseksi tarvitaan vielä lisäselvityksiä ja päätöksiä liittyen autopaikkojen vapaaksiosto-oikeuden käyttöönottoon ja kaupungin pysäköintiyhtiön perustamiseen.

Pysäköintiohjelmassa linjataan normit myös pyöräpysäköintiin. Pyöräpysäköinnissä kiinnitetään huomiota erityisesti laatuun ja käytettävyyteen.

Yhdessä ja ilmaston hyväksi

Pysäköintiohjelman valmistelua on tehty yhdessä kaupunkilaisten kanssa. Asukkaille ja yrittäjille järjestettiin toukokuussa verkkokysely. Isännöitsijöiltä ja kiinteistönomistajilta kerättiin tietoa sähköpostikyselyn avulla. Pysäköintiohjelmasta keskusteltiin myös syksyllä Kauppakeskus Atomissa järjestetyssä esittelytilaisuudessa ja luottamushenkilöiden työpajassa.

”Työtä ovat ohjanneet ilmastotavoitteet ja pysäköintiohjelmassa näkyy vahvasti kestävän liikkumisen näkökulma. Ohjelmassa ei vastata vain nykyhetkeen vaan katsotaan pidemmälle tulevaisuuteen”, Korkeamäki sanoo. Myös valtiolta saatu ohjelmarahoitus on myönnetty nimenomaan kestävän liikkumisen edistämiseen.

Pysäköintiohjelmaa on tarkoitus käsitellä kaupunginhallituksessa 4.11.2019 ja kaupunginvaltuustossa 11.11.2019.

Pysäköintiohjelmaan voi tutustua kaupungin verkkosivuilla: https://www.riihimaki.fi/palvelut/asuminen-ja-rakentaminen/kaavoitus/kehittamishankkeet/riihimaen-pysakointiohjelma/

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on myöntänyt pysäköintiohjelman laatimista varten Riihimäen kaupungille liikkumisen ohjauksen hankkeisiin tarkoitettua valtionavustusta. Konsulttina työssä on toiminut WSP Finland Oy.

Lisätietoja:

Mika Herpiö
elinvoimajohtaja
040 500 3345

Paula Leppänen
kaavoitusinsinööri
040 3304 827OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.