Päivähoito ja koulutus Sivistyspalvelut Sosiaalipalvelut Tekniset palvelut Varhaiskasvatus Yleinen

Postilakon vaikutukset asiointiin kaupungin kanssa

Maanantaina 11.11. alkaneen postilakon myötä kaupungin kirjepostin kulku hidastuu tai saattaa pysähtyä kokonaan. Laskutukseen ja palvelupäätösten toimittamiseen tulee viiveitä, sillä ne eivät lähde postin mukana asiakkaalle.

Kaikkia postilakon vaikutuksia ja siitä aiheutuvia muutoksia ei ole vielä tiedossa. Alla oleva listaus perustuu käsitykseen tilanteesta tiistaina 12.11. kello 8.00.

Laskut ja maksut 
Riihimäen kaupunki ei toimita lakon aikana laskuja asiakkaille (ei myöskään verkko-, eikä e-laskuja). Kaupunki ei myöskään peri postilakon vuoksi viivästyvistä maksusuorituksista viivästyskorkoa, eivätkä ne lähde perintään. Asiakkaille ei siis aiheudu ylimääräisiä kuluja tai maksumuistutuksia, kun hän noudattaa maksamisesta annettuja ohjeita.

Muutoksenhaku
Silloin, kun päätösten kirjallisen oikaisuvaatimuksen määräaika lasketaan siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa (eli käytännössä kaupungin verkkosivuilla), postilakolla ei ole vaikutusta määräaikoihin. Oikaisuvaatimus tai muutoksenhaku tehdään sähköisesti suomi.fi-viestillä tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo(at)riihimaki.fi. Henkilökohtainen asiointi on mahdollista Matkakeskuksen asiointipisteessä (Tietotupa, Eteläinen Asemakatu 2).

Osa postista kulkee lakon aikanakin
Postilakon ulkopuolelle on rajattu turvallisuuteen ja terveyteen liittyvät lähetykset. Näitä ovat esimerkiksi ruoka-, elintarvike-, ruokakassi-, lääke- ja sairaalalähetykset.

PAU on ilmoittanut, että kaikki leikkauskutsut ja muut sairaalakirjeet, hoitotarvikkeiden kuljetukset sekä passi- ja viisumilähetykset hoidetaan lakon aikanakin. Siitä, miten Posti osaa tunnistaa sairaalalähetykset, ei kuitenkaan ole tietoa.

Sähköinen asiointi 
Kirjepostin voi monessa tapauksessa korvata käyttämällä sähköisiä kanavia. Sähköistä asiointia suositellaan muutenkin, sillä kun asiakirjoja toimitetaan kirjepostina, lähetyksen kuljettajan eli Postin vastuu on rajoitettu.
Jos olet esimerkiksi ilmoittanut, ettei sinulle saa lähettää sähköistä tiedoksiantoa päätöksestä, se lähtee sinulle postitse kirjeenä. Tietoturvallinen sähköinen asiointi onnistuu käyttämällä suomi.fi-viestipalvelua.

Minne ottaa yhteyttä? Ohjeita asiointiin:

Jos odotat kaupungilta kiireellistä postia:

  • kaupungin puhelinvaihde 019 758 4000, kirjaamo(at)riihimaki.fi
  • henkilökohtainen asiointi asiointipisteessä (Tietotupa, Eteläinen Asemakatu 2).

Jos haluat tiedustella laskujen maksuajoista tai perinnästä:

Jos haluat valittaa päätöksestä tai hakea oikaisua:

  • sähköinen muutoksenhaku suomi.fi-viestillä tai kirjaamo@riihimaki.fi
  • henkilökohtainen asiointi asiointipisteessä, Tietotupa (Eteläinen Asemakatu 2).

Lisätiedot:

Katja Törrönen
hallintopalvelupäällikkö
040 330 4011


,

Asiasanat: lakko posti

OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0

Kommentit on suljettu.