Yleinen

Poikkeustila vaikuttaa kaupungin työntekijöiden työtehtäviin ja digitalisaatio vauhdittuu etätöiden myötä

Koronaviruspandemia on vaikuttanut Riihimäen kaupungin työntekijöihin monella tapaa. Osa henkilökunnasta vaihtaa väliaikaisesti työtehtäviä ja osa on siirtynyt tekemään etätyötä.

Riihimäen kaupungin työntekijöiden työtehtäviä on järjestelty uudelleen ja järjestelyä jatketaan myös lähiviikkoina. Työtehtäviä priorisoidaan ja voimavaroja suunnataan sinne, mihin niitä palveluiden sujuvuuden kannalta on tärkeintä kohdentaa. Toisin sanoen, niistä tehtävistä, joissa työt ovat vähenemässä, siirretään työntekijöitä sellaisiin tehtäviin, joissa on tarvetta lisätyövoimalle.

Työvoimaa tarvitaan lisää erityisesti sosiaalitoimen hoitotehtävissä kuten vanhuspalveluissa. Sosiaalitoimen puolelle onkin siirtymässä kymmenittäin erityisesti varhaiskasvatuksen hoitohenkilöstöä, kun varhaiskasvatuksessa hoidettavien lasten määrä on olennaisesti vähentynyt. Työntekijöitä tarvitaan hoitotyön lisäksi myös erilaisiin avustaviin tehtäviin, joihin ei vaadita erityistä koulutusta. Siirrot toteutetaan suunnitellusti ja porrastetusti ja kaikki työntekijät perehdytetään uusiin tehtäviinsä. Työntekijöiden omat toiveet uudesta työkohteesta ja työajoista pyritään mahdollisuuksien mukaan ottamaan huomioon.

Tässä vaiheessa ei tarkkaan tiedetä, kuinka montaa työntekijää siirrot lopulta koskevat ja kuinka kauan siirtoja joudutaan tekemään. Näihin asioihin vaikuttaa muun muassa pandemian eteneminen ja kaupungin oman henkilökunnan sairastavuus. Työntekijöiltä vaaditaankin tässä tilanteessa joustavuutta ja valmiutta toimenkuvan nopeisiinkin muutoksiin.

Kaupungilla on siirrytty etätöihin niissä tehtävissä, joissa se on ollut mahdollista. Tarvittavat laitteet ja etätyöyhteydet on saatu hankittua ja toimimaan joustavassa yhteistyössä kaupungin oman ICT-henkilöstön sekä kaupungille ICT-tukipalveluja tuottavan Tieran kanssa.

Poikkeustilanne nopeutti henkilöstön osalta kaupungin strategisena tavoitteena olevaa digitalisaation edistämistä. Poikkeusoloissa käyttöön otettu etätyö ja monet sähköiset työkäytännöt tulevat varmasti säilymään osana työnteon arkea myös poikkeusolojen jälkeen.OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.