Asemakaavahankkeet - uudet Kaavoitus

Peukaloinen, Suokylä

Asemakaavan muutos

Alue on osa Asemanseudun yleissuunnitelmaa vuodelta 2020. Kortteliin esitettiin kaakkoon rautatiemelun suuntaan umpinaisempaa asuinkerrostalorakentamista sekä luoteeseen avonaisempaa ja matalampaa asumista. Yleissuunnitelmassa tutkittiin täydennysrakentamista maanomistusoloista riippumatta.

Kaupunginvaltuuston hyväksymän yleissuunnitelman perusteella järjestettiin syksyllä 2020 yleinen arkkitehtuurikilpailu kaupungin omistamista korttelinosista. Tavoitteena oli kerrostalorakentaminen kaupungin keskustaan.

Tammikuussa 2021 voittajaksi valittiin NCC Suomi Oy:n ja Arkkitehtisuunnittelu Oy:n muodostama yhteenliittymä. Neuvottelujen jälkeen päätettiin laatia asemakaa­vamuutos Peukaloisen kortteliin voittajatyön ajatusten toteuttamiseksi.

 

Peukaloisen korttei dästä katsottuna

Aloitusvaihe

Kaavoituskatsauksessa 2021 on hanke kohteena A6. A-kohteiden hyväksyminen kaupunginhallituksessa merkitsee samalla hankkeiden kaavoituspäätöstä.
Asemakaavamuutos laaditaan kaupungin omana työnä.

Kuulutus (13.3.2021 Aamuposti)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (14.3.2021)

Asemakaavamuutokseen liittyvää materiaalia:
Voittanut kilpailuehdotus
Liikennemelu- ja tärinäselvitys
Selvitys pilaantuneesta maaperästä
Puukartoitus, kartta
Puukartoitus, raportti

 

Luonnosvaihe

Asemakaavamuutoksen luonnos on nähtävillä 23.8.-17.9.2021 (MRA 30 §) välisenä aikana tällä verkkosivulla sekä Riihimäen kaavoituksen ilmoitustaululla osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 (3. krs).

Kuulutus nähtävilläolosta (22.8.2021 verkkosivut ja Aamuposti)

Kaavaluonnosaineisto:
Asemakaavamuutoksen luonnos, kaavakartta
Asemakaavamuutoksen luonnos, kaavaselostus

Kaavaluonnoksesta järjestettiin esittely- ja keskustelutilaisuus Teams-etäyhteyden välityksellä 30.8.2021 klo 17.30-18.30.
Tilaisuudessa ei ollut osallistujia.
Tilaisuuden muistio.
Asemakaavahankkeen esittely

Mahdollisen mielipiteen luonnoksesta voit toimittaa nähtävilläoloaikana osoitteeseen:
Riihimäen kaupunki, kaavoitus, PL 125, 11101 RIIHIMÄKI tai sähköpostitse kirjaamo@riihimaki.fi

Kaavaluonnoksesta annetut mielipiteet ja muut kannanotot ovat suunnittelijan käytössä kaavaehdotusta laadittaessa. Mielipiteet voidaan julkaista kaupungin verkkosivuilla.

 

Lisätietoja:

 

Elisa Lintukangas
kaavasuunnittelija
050 500 1611

 

Jari Jokivuo
kaavoitusarkkitehti
040 330 4828

Sähköposti: etunimi.sukunimi@riihimaki.fi Suosittelemme sopimaan tapaamisesta etukäteen


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.