Asemakaavahankkeet - uudet Kaavoitus

Peukaloinen, Suokylä

Alue kuuluu osana Asemanseudun yleissuunnitelmaa vuodelta 2020. Kortteliin esitettiin kaakkoon rautatiemelun suuntaan umpinaisempaa asuinkerrostalorakentamista sekä luoteeseen avonaisempaa ja matalampaa asumista. Yleissuunnitelmassa tutkittiin täydennysrakentamista maanomistusoloista riippumatta.

Kaupunginvaltuuston hyväksymän yleissuunnitelman perusteella järjestettiin syksyllä 2020 yleinen arkkitehtuurikilpailu kaupungin omistamista korttelinosista. Tavoitteena oli kerrostalorakentaminen kaupungin keskustaan.

Tammikuussa 2021 voittajaksi valittiin NCC Suomi Oy:n ja Arkkitehtisuunnittelu Oy:n muodostama yhteenliittymä. Neuvottelujen jälkeen päätettiin laatia asemakaa­vamuutos Peukaloisen kortteliin voittajatyön ajatusten toteuttamiseksi.

 

Peukaloisen korttei dästä katsottuna

Aloitusvaihe

Kaavoituskatsauksessa 2021 on hanke kohteena A6. A-kohteiden hyväksyminen kaupunginhallituksessa merkitsee samalla hankkeiden kaavoituspäätöstä.

Asemakaavamuutos laaditaan kaupungin omana työnä.

Kuulutus (13.3.2021 Aamuposti)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

Voittanut kilpailuehdotus

Liikennemelu- ja tärinäselvitys

Selvitys pilaantuneesta maaperästä

Puukartoitus, kartta

Puukartoitus, raportti

 

Lisätietoja:

 

Elisa Lintukangas
kaavasuunnittelija
050 500 1611

 

Jari Jokivuo
kaavoitusarkkitehti
040 330 4828

Sähköposti: etunimi.sukunimi@riihimaki.fi Suosittelemme sopimaan tapaamisesta etukäteen


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.