Asemakaavahankkeet - vanhat Asuminen ja rakentaminen Kaavoitus

Petsamonkatu 15-21 asemakaavamuutos

 Petsamonkatu 15-21 asemakaavamuutos on saanut lainvoiman 29.4.2020.

Asemakaavamuutos

Osoitteessa Petsamonkatu 15, 17, 19 ja 21 (kaavan nimi on Petsamonkatu 15-21)  sijaitsevat kiinteistöt ovat Riihimäen kaupungin toimitilaohjelma 2017-2026 mukaan kohteita, joista kaupunki pyrkii luopumaan mahdollisimman nopeasti. Ennen kiinteistöjen myyntiä on tarkoituksen mukaista tehdä alueella asemakaavan muutos. Kaavoituspäätös on tehty 7.10.2019 (Riihimäen kaavoituspäällikkö, päätös nro 18/2019)

Kaavamuutoksella on tarkoitus osoittaa alue asumiseen.

Alue on osa Petsamon ja Juppalan pientaloaluetta, joka on määritelty maakunnallisesti arvokkaaksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi sen rakennushistoriallisten ja maisemallisten piirteiden perusteella. Petsamonkatu 15, 17, 19 ja 21 sijaitsevat rakennukset muodostavat yhtenäisenä säilyneen, eheän kokonaisuuden. Kaavamuutoksella on tarkoitus huomioida alueen arvokkaiden piirteiden ja luonteen säilyminen. Suunnittelussa huomioidaan muun muassa rakennusten sijoittuminen suhteessa katukuvaan, massoittelu ja rakennuksille tyypilliset piirteet; julkisivumateriaalit sekä muodot.

Petsamonkadun varressa sijaitsevien olemassa olevien rakennusten säilymistä tuetaan muodostamalla rakennusalat ja rakennusoikeudet niiden mukaan. Kaavalla osoitetaan mahdollisuus rakentaa myös tonttien takaosiin. Tonttien takaosaan sijoittuvan rakentamisen on oltava selkeästi Petsamonkadun varressa sijaitsevalle rakennukselle alisteista ja pienimittakaavaisempaa.

Petsamonkatu 15, 17, 19 ja 21 (kuva: Juho Haavisto, 2018)

Vireilletulo ja luonnosvaihe

Petsamonkatu 15-21 asemakaavamuutos on tullut vireille 8.12.2019 alkaen.
Kaavaluonnos oli nähtävillä 9.12.2019 – 3.1.2020 välisenä aikana kaavoituksen verkkosivuilla sekä Riihimäen kaavoituksen ilmoitustaululla osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4.

Asemakaavaluonnos, kaavakartta
Asemakaavaluonnos, kaavaselostus

 

Ehdotusvaihe

Asemakaavamuutoksen ehdotus oli nähtävillä 20.1.- 21.2.2020 välisenä aikana kaavoituksen verkkosivuilla sekä Riihimäen kaavoituksen ilmotustaululla osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 (3. krs).

Asemakaavaehdous, kaavakartta
Asemakaavaehdotus, kaavaselostus

 

Hyväksyminen

Kaupunkikehityslautakunta on hyväksynyt Petsamonkatu 15-21 asemakaavamuutoksen 17.3.2020 § 43.
Päätös sai lainvoiman 29.4.2020.

Kaupunkikehityslautakunnan (17.3.2020) kokouspöytäkirja.

Kuulutus lainvoimaisuudesta

Lainvoimainen kaavakartta
Lainvoimainen kaavaselostus

 

Kaavan valmistelussa käytettyä materiaalia:
Hämeen liitto: Hämeen maakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö
Riihimäen jälleenrakennuskauden pientaloaluetarkastelu – Patastenmäki – Kumela – Hirsimäki – Petsamo

 

Lisätietoja:

Elisa Lintukangas
kaavasuunnittelija
050 500 1611

Jari Jokivuo
kaavoitusarkkitehti
040 330 4828

Sähköposti: etunimi.sukunimi@riihimaki.fi

Suosittelemme sopimaan tapaamisesta etukäteen


,
Päivitetty: ,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 3 Kyllä 0 Ei 3

Kommentit on suljettu.