Kuulutus

Petsamonkatu 15-21 asemakaavamuutoksen vireilletulo ja luonnoksen nähtäville asettaminen (kuulutus on nähtävillä 3.1.2020 saakka)

Petsamonkatu 15-21 (Petsamonkatu 15, 17, 19 ja 21) asemakaavamuutos tulee vireille (MRL 62 § ja 63 §) 8.12.2019 ja luonnos on nähtävillä 9.12.2019 – 3.1.2020 (MRA 30 §) kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.riihimaki.fi/kaavoitus/petsamonkatu15-21 sekä Riihimäen kaavoituksen ilmoitustaululla osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 (3. krs).

Alue on osa maakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä. Kaavamuutoksella on tarkoitus huomioida alueen arvokkaiden piirteiden säilyminen. Kaavamuutoksella osoitetaan alue asumiseen.

Kaavoittaja on varannut ajan kaavamuutoksesta keskustelua varten 16.12.2019 klo 17.00 – 18.30 osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 (A-rappu). Voit sopia tapaamisesta myös erikseen.

Mielipide kaavaluonnoksesta tulee toimittaa nähtävilläoloaikana: Riihimäen kaupunki, kaavoitus, PL 125, 11101 Riihimäki tai sähköpostitse kirjaamo@riihimaki.fi

Lisätietoja: kaavasuunnittelija Elisa Lintukangas p. 019 758 4830 ja vs. kaavoituspäällikkö Jari Jokivuo p. 019 758 4828.

 


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 1 Kyllä 0 Ei 1

Kommentit on suljettu.