Asemakaavahankkeet - uudet

Petsamonkadun pohjoispään asemakaava ja asemakaavan muutos

Kaavaehdotus II on nähtävillä 16.10.-15.11.2019

Asemakaava ja asemakaavamuutos

Petsamonkadun pohjoispään asemakaavan ja asemakaavamuutoksen tarkoituksena on uusien teollisuustonttien osoittaminen kaupungin omistamalle maalle sekä teollisuusalueen liikenteellisten ratkaisujen selvittäminen.
Alue sijaitsee noin 2,5 km Riihimäen rautatieasemasta pohjoiseen Juppalan kaupunginosassa. Alue sijoittuu Pohjoisen Rautatienkadun länsipuolelle ja Hallakadun pohjoispuolelle. Kaavamuutosalue on kooltaan n. 14,5 ha.

Petsamonkadun pohjoispää, ilmakuva

 

Aloitusvaihe

Alueen alustava rajaus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (päivitetty 27.5.2016)

 

Luonnosvaihe

Petsamonkadun pohjoispään asemakaavan ja asemakaavamuutoksen luonnos oli nähtävillä 20.6. – 1.7.2016 (MRA 30 §).

Luonnoksen keskeinen sisältö:
Alueelle osoitettiin teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueita. Pohjoiselta Rautatienkadulta osoitettiin uusi liittymä alueelle ja etelästä Petsamonkatua pitkin sallittiin ajo tonteille.

Asemakaavaluonnoksen kaavakartta
Asemakaavaluonnoksen kaavaselostus liitteineen

Kaavaluonnoksesta pidetyn esittely- ja keskustelutilaisuuden (20.6.2016) muistio.

 

Ehdotusvaihe

Petsamonkadun pohjoispään asemakaavan ja asemakaavamuutoksen ehdotus oli nähtävillä 17.12.2018 – 18.1.2019 (MRL 65 § ja MRA 27 §).

Ehdotuksen keskeinen sisältö:
Kaavaehdotus oli sisällöllisesti muutoin lähes sama kuin luonnosvaiheessa, vain ajoa alueelle etelästä Petsamonkatua pitkin muutettiin. Ajo alueelle etelästä (Petsamonkatua pitkin) oli katkaistu, vain jalankulun ja pyöräilyn yhteys alueelle etelästä säilyi.

Asemakaavaehdotuksen kaavakartta
Asemakaavaehdotuksen kaavaselostus liitteineen

 

Hyväksyminen

Kaupunginhallitus hyväksyi (KH 8.4.2019 § 133) kaavaehdotuksen ja esitti sen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi. Kaupunginvaltuusto päätti (KV 15.4.2019 § 36) palauttaa Petsamonkadun pohjoispään asemakaavan ja asemakaavan muutoksen uudelleen valmisteltavaksi niin, että läpiajo alueelle Petsamonkatua pitkin sallitaan henkilöajoneuvolla. Kaavamuutos valmistellaan ehdotuksena uudelleen nähtäville valtuuston päätöksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuuston (15.4.2019) kokouspöytäkirja

 

Ehdotusvaihe II

Kaavaehdotus on valmisteltu uudelleen kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti ja asetetaan uudelleen nähtäville, koska kaavamuutoksen sisältö on olennaisesti muuttunut (MRA 32 §).

Ehdotus II:ssa alueelle on osoitettu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueita. Alueelle on osoitettu uusi liittymä Pohjoiselta Rautatienkadulta. Ajo alueelle etelästä (Petsamonkatua pitkin) on sallittu henkilöajoneuvoille, mutta raskaan liikenteen ajo on kaavan mukaan kielletty.

Petsamonkadun pohjoispään asemakaavan ja asemakaavamuutoksen ehdotus on nähtävillä 16.10. – 15.11.2019  (MRL 65 §, MRA 27 §) Riihimäen kaavoituksen ilmoitustaululla osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 (3. krs) ja www.riihimaki.fi/kaavoitus. (Kaupunginhallituksen 7.10.2019 kokouspöytäkirja)

Kaavaehdotuksesta järjestettiin esittely- ja keskustelutilaisuus torstaina 17.10.2019 klo 18 kauppakeskus Atomissa, Meidän Työhuoneella.
Esittely- ja keskustelutilaisuuden muistio.

Osalliset voivat jättää kaavaehdotuksesta kirjallisen muistutuksen nähtävilläoloaikana. Muistutus osoitetaan kaupunginhallitukselle ja sen voi toimittaa kirjaamoon kirjeitse osoitteeseen PL 125, 11101 Riihimäki tai sähköpostitse kirjaamo@riihimaki.fi.

Kuulutus

Asemakaavaehdotus II, kaavakartta
Asemakaavaehdotus II, kaavaselostus sekä  selostuksen liitteet

Petsamonkadun pohjoispää liikenneselvitys (WSP Finland Oy, 2019)

 

 

 

Lisätietoja:

Jari Jokivuo
vs. kaavoituspäällikkö
019 758 4828

Elisa Lintukangas
kaavasuunnittelija
019 758 4830

 

etunimi.sukunimi@riihimaki.fi

 


,
Päivitetty: ,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 4 Kyllä 0 Ei 4

Kommentit on suljettu.