Asemakaavahankkeet - uudet

Petsamonkadun pohjoispään asemakaava ja asemakaavan muutos

Kaupunginvaltuusto on päätöksellään 1.6.2020 § 42 hyväksynyt Petsamonkadun pohjoispään asemakaavan ja asemakaavan muutoksen.

Asemakaava ja asemakaavamuutos

Petsamonkadun pohjoispään asemakaavan ja asemakaavamuutoksen tarkoituksena on uusien teollisuustonttien osoittaminen kaupungin omistamalle maalle sekä teollisuusalueen liikenteellisten ratkaisujen selvittäminen.
Alue sijaitsee noin 2,5 km Riihimäen rautatieasemasta pohjoiseen Juppalan kaupunginosassa. Alue sijoittuu Pohjoisen Rautatienkadun länsipuolelle ja Hallakadun pohjoispuolelle. Kaavamuutosalue on kooltaan n. 13,5 ha.

Petsamonkadun pohjoispää, ilmakuva

 

Aloitusvaihe

Alueen alustava rajaus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (päivitetty 27.5.2016)

 

Luonnosvaihe

Petsamonkadun pohjoispään asemakaavan ja asemakaavamuutoksen luonnos oli nähtävillä 20.6. – 1.7.2016 (MRA 30 §).

Luonnoksen keskeinen sisältö:
Alueelle osoitettiin teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueita. Pohjoiselta Rautatienkadulta osoitettiin uusi liittymä alueelle ja etelästä Petsamonkatua pitkin sallittiin ajo tonteille.

Asemakaavaluonnoksen kaavakartta
Asemakaavaluonnoksen kaavaselostus liitteineen

Kaavaluonnoksesta pidetyn esittely- ja keskustelutilaisuuden (20.6.2016) muistio.

 

Ehdotusvaihe

Petsamonkadun pohjoispään asemakaavan ja asemakaavamuutoksen ehdotus oli nähtävillä 17.12.2018 – 18.1.2019 (MRL 65 § ja MRA 27 §).

Ehdotuksen keskeinen sisältö:
Kaavaehdotus oli sisällöllisesti muutoin lähes sama kuin luonnosvaiheessa, vain ajoa alueelle etelästä Petsamonkatua pitkin muutettiin. Ajo alueelle etelästä (Petsamonkatua pitkin) oli katkaistu, vain jalankulun ja pyöräilyn yhteys alueelle etelästä säilyi.

Asemakaavaehdotuksen kaavakartta
Asemakaavaehdotuksen kaavaselostus liitteineen

 

Hyväksyminen

Kaupunginhallitus hyväksyi (KH 8.4.2019 § 133) kaavaehdotuksen ja esitti sen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi. Kaupunginvaltuusto päätti (KV 15.4.2019 § 36) palauttaa Petsamonkadun pohjoispään asemakaavan ja asemakaavan muutoksen uudelleen valmisteltavaksi niin, että läpiajo alueelle Petsamonkatua pitkin sallitaan henkilöajoneuvolla.

Kaupunginvaltuuston (15.4.2019) kokouspöytäkirja

 

Ehdotusvaihe II

Kaavaehdotus valmisteltiin uudelleen kaupunginvaltuuston päätöksen (KV 15.4.2019 § 36) ja asetettiin uudelleen nähtäville, koska kaavamuutoksen sisältö oli olennaisesti muuttunut (MRA 32 §).

Ehdotus II:ssa alueelle on osoitettu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueita. Alueelle on osoitettu uusi liittymä Pohjoiselta Rautatienkadulta. Ajo alueelle etelästä (Petsamonkatua pitkin) on sallittu henkilöajoneuvoille, mutta raskaan liikenteen ajo on kaavan mukaan kielletty.
Valmistelussa otettiin huomioon kaavatyön aikana tehdyn liikenneselvityksen (Petsamonkadun pohjoispää, liikenneselvitys, WSP Finland Oy, 2019) mukaiset liikennejärjestelyjen vaihtoehdot (A, B ja C). Kun valmistelun lähtökohtana oli kaupunginvaltuuston päätös, valittiin liikenneselvityksen vaihtoehdoista B, jossa henkilöautoliikenteen kulku teollisuusalueen tonteille sallitaan etelästä, mutta ajoa hidastetaan jollakin rakenteellisella ratkaisulla. Lisäksi raskaan liikenteen ajo kiellettään liikennemerkillä.

Petsamonkadun pohjoispään asemakaavan ja asemakaavamuutoksen ehdotus oli nähtävillä 16.10. – 15.11.2019  (MRL 65 §, MRA 27 §) Riihimäen kaavoituksen ilmoitustaululla osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 (3. krs) ja www.riihimaki.fi/kaavoitus. (Kaupunginhallituksen 7.10.2019 kokouspöytäkirja)

Kaavaehdotuksesta järjestettiin esittely- ja keskustelutilaisuus torstaina 17.10.2019.
Esittely- ja keskustelutilaisuuden muistio.

Osallisilla oli mahdollisuus jättää kaavaehdotuksesta kirjallinen muistutus nähtävilläoloaikana. Muistutuksia saapui neljä kappaletta, osalla muistutuksista oli useita allekirjoittajia.

Asemakaavaehdotus II, kaavakartta
Asemakaavaehdotus II, kaavaselostus sekä  selostuksen liitteet

Petsamonkadun pohjoispää liikenneselvitys  (WSP Finland Oy, 2019)

 

Hyväksyminen II

Kaavaehdotus II valmisteltiin hyväksymiskäsittelyyn kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen (15.4.2019 § 36) mukaisesti niin, että läpiajo alueelle Petsamonkatua pitkin sallitaan henkilöajoneuvolla.

Kaavakartta
Kaavaselostus

Kaavaehdotus II oli kaupunginhallituksen käsittelyssä 2.12.2019 (§ 434). Kaupunginhallitus päätti esittää kaavan hyväksymistä kaupunginvaltuustolle.

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan (KV 9.12.2019 § 114) palauttaa Petsamonkadun pohjoispään asemakaavan ja asemakaavan muutoksen uudelleen valmisteltavaksi liikenneselvityksen C-vaihtoehdon mukaisesti, jolloin kaikki autoliikenne alueelle kulkee vain uuden Pohjoiselta Rautatienkadulta tulevan liittymän kautta. 
Kaupunginvaltuuston (9.12.2019) kokouspöytäkirja

 

Ehdotusvaihe III

Kaavaehdotus valmisteltiin kaupunginvaltuuston päätöksen (KV 9.12.2019 § 114) mukaisesti ja asetettiin uudelleen nähtäville, koska kaavamuutoksen sisältö on olennaisesti muuttunut (MRA 32 §).

Kaavaehdotus III:ssa alueelle on osoitettu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueita. Alueelle on osoitettu uusi liittymä Pohjoiselta Rautatienkadulta. Alueen ajoyhteys etelästä (Petsamonkatua pitkin) katkaistaan Risteyskadun ja Hallakadun risteyksen pohjoispuolelta, vain jalankulun ja pyöräilyn yhteys säilyy.

Petsamonkadun pohjoispään asemakaavan ja asemakaavamuutoksen ehdotus oli nähtävillä 3.2. – 13.3.2020 (MRL 65 §, MRA 27 §) Riihimäen kaavoituksen verkkosivuilla sekä ilmoitustaululla osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 (3. krs).

Osallisilla oli mahdollisuus jättää kaavaehdotuksesta kirjallinen muistutus nähtävilläoloaikana.

Asemakaavaehdotus III, kaavakartta
Asemakaavaehdotus III, kaavaselostus

 

Hyväksyminen III

Ehdotusvaiheen III nähtävilläolon jälkeen kaavaan ei tehty muutoksia ja se eteni hyväksymiskäsittelyyn.

Kaupunginhallitus päätti (14.4.2020 § 119) esittää asemakaavan ja asemakaavan muutoksen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.
Kaupunginhallituksen 14.4.2020 kokouspöytäkirja.

Kaupunginvaltuusto on päätöksellään 1.6.2020 § 42 hyväksynyt Petsamonkadun pohjoispään asemakaavan ja asemakaavan muutoksen. 
Kaupunginvaltuuston 1.6.2020 pöytäkirja

Kuulutus hyväksymisestä

Hyväksytty kaavamateriaali:
Kaavakartta, hyväksytty
Kaavaselostus, hyväksytty

Asemakaava saa lainvoiman noin 1,5-2 kk kuluttua kaupunginvaltuuston hyväksymispäätöksestä, mikäli päätöksestä ei valiteta.

 

Lisätietoja:

Jari Jokivuo
vs. kaavoituspäällikkö
040 330 4828

Elisa Lintukangas
kaavasuunnittelija
050 500 1611

 

etunimi.sukunimi@riihimaki.fi

 


,
Päivitetty: ,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 4 Kyllä 0 Ei 4

Kommentit on suljettu.