Kuulutus

Petsamonkadun pohjoispään asemakaava ja asemakaavan muutos sekä tonttijako ja tonttijaon muutos nähtävillä (kuulutus on nähtävillä 2.2. – 13.3.2020)

Petsamonkadun pohjoispään asemakaavan ja asemakaavamuutoksen ehdotus on nähtävillä 3.2.–13.3.2020 (MRL 65 § ja MRA 27 §) Riihimäen kaavoituksen ilmoitustaululla osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 (3. krs) ja verkkosivuilla https://www.riihimaki.fi/petsamonkadun-pohjoispaan-asemakaava/.

Alue sijoittuu Pohjoisen Rautatienkadun länsipuolelle ja Hallakadun pohjoispuolelle. Kaavamuutosalue on kooltaan n. 13,5 ha.

Kaavaehdotuksessa alueelle on osoitettu teollisuus- ja varastorakennusten kortteli-alueita. Teollisuusalueelle on osoitettu uusi liittymä Pohjoiselta Rautatienkadulta. Alueelle ajo etelästä katkaistaan Risteyskadun ja Hallakadun risteyksen pohjoispuolelta, vain jalankulun ja pyöräilyn yhteys säilyy.

Asemakaavalla muodostuu:
8. kaupunginosan, Juppalan osat kortteleista 0803 ja 0860 sekä katu- ja erityisalueita.

Asemakaavan muutos koskee:
8. kaupunginosan, Juppalan kortteleita 0803, 0804, 0851 ja 0860 sekä katu-, erityis- ja virkistysalueita.

Asemakaavan muutoksella nuodostuu:
8. kaupunginosan, Juppalan korttelit 0804 ja 0851, osat kortteleista 0803 ja 0860 sekä katu- ja erityisalueita.

Tonttijaon muutos koskee:
8. kaupunginosan, Juppalan korttelin 0803 tontteja 7, 9, 11 ja 13, korttelin 0804 tontteja 1, 4 ja 5, korttelin 0851 tontteja 1 ja 2 sekä korttelin 0860 tonttia 1.

Sitovalla tonttijaolla muodostuu:
8. kaupunginosan, Juppalan korttelin 0803 tontit 14–17, korttelin 0804 tontit 6 ja 7, korttelin 0851 tontit 3 ja 4 sekä korttelin 0860 tontit 2 ja 3.

Muistutus ehdotuksesta tulee toimittaa nähtävilläolon aikana osoitteeseen:
Riihimäen kaupunki, kaupunginhallitus, PL 125, 11101 Riihimäki tai sähköpostitse kirjaamo@riihimaki.fi

Lisätietoja antavat tarvittaessa:
kaavasuunnittelija Elisa Lintukangas p. 050 500 1611 tai vs. kaavoituspäällikkö Jari Jokivuo p. 040 330 4828.

Sähköposti: etunimi.sukunimi@riihimaki.fi.

Suosittelemme sopimaan tapaamisesta etukäteen.

 

 

 

 

Kuulutus on nähtävillä Riihimäen kaupungin verkkosivuilla. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.