Yleinen

Perheneuvolan palveluihin ollaan tyytyväisiä

Riihimäen kaupungin perheneuvolassa on aloitettu tämän vuoden alusta asiakaspalautteiden kerääminen mobiilipalautteiden avulla.

Käynnin jälkeen asiakkaalle lähetetään viesti, jossa kysytään, kokiko hän saaneensa käynniltä apua, suosittelisiko hän palvelua muille ja lisäksi siinä on mahdollista antaa myös vapaata palautetta.

Kyselyjä on lähetetty kevään aikana 130 kappaletta ja vastausprosentti on ollut 23 %. Kyselyyn vastanneista yli 93 prosenttia koki saaneensa perheneuvolasta tarvitsemaansa apua ja valtaosa vastaajista myös suosittelisi perheneuvolan palveluita ystävilleen tai lähipiirilleen. Avoimissa palautteissa korostui lähinnä kiitokset hyvästä palvelusta, mutta myös se, miten kysytty palvelu perheneuvola tällä hetkellä on ja miten siitä johtuva jonotusaika palveluun on tuntunut liian pitkältä.

Kaiken kaikkiaan kyselystä voidaan päätellä, että kuntalaiset ovat perheneuvolan palveluihin varsin tyytyväisiä.

 

Riihimäen perhepalvelut sijaitsee osoitteessa Junailijankatu 14, 11100 Riihimäki. Uudet asiakkaat voivat ottaa yhteyttä perhepalveluiden palveluohjaukseen arkisin klo 8-16 p. 019 758 4242 sekä sähköisen ajanvarauksen kautta.

 


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 1 Kyllä 1 Ei 1

Kommentit on suljettu.