Yleinen

Perheneuvolan asiakkaat ovat tyytyväisiä

Kuvaaja: Insung Yoon

Perheneuvolassa on aloitettu tämän vuoden alusta asiakaspalautteen kerääminen mobiilipalautteiden avulla. Asiakkaille lähetetään käynnin jälkeen viesti, jossa kysytään, kokiko hän saaneensa käynniltä apua, suosittelisiko hän palvelua muillekin ja lisäksi on mahdollisuus antaa vapaata palautetta.

Kyselyjä on lähetetty kevään aikana 130 kappaletta ja vastausprosentti on ollut 23 %. Kyselyyn vastanneista yli 93 prosenttia koki saaneensa perheneuvolasta tarvitsemaansa apua. Valtaosa vastaajista myös suosittelisi perheneuvolan palveluita ystävilleen tai lähipiirilleen.

Avoimissa palautteissa korostuu lähinnä kiitokset hyvästä palvelusta, mutta myös se, miten kysytty palvelu perheneuvola tällä hetkellä on ja miten siitä johtuva jonotusaika palveluun tuntuu liian pitkältä. Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että kuntalaiset ovat olleet palveluun varsin tyytyväisiä.


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.