SubUrbanLab-hank

huhtikuu 2013 – maaliskuu 2016

http://suburbanlab.eu
Tutkimusprojektin julkaisut löytyvät täältä.

Hankkeen nimi viittaa Living Lab -menetelmään, joka tarkoittaa yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa asukkaiden kanssa todellisessa ympäristössä tehtävää jonkin asian tai palvelun kehitystyötä.

Asukkaat mukaan asuinalueiden korjaamiseen jo suunnitteluvaiheessa

Peltosaaren alue Riihimäeltä toimii kokeilualustana projektille, jossa tutkitaan mahdollisuuksia saada asukkaat mukaan, kun suunnitellaan talojen tai asuinalueiden korjaamista tai uudistamista. Työkaluna käytetään ns. Urban Living Lab –menetelmää. Projektissa ovat mukana Suomesta: Tekes rahoittajana sekä Riihimäen Kaupunki/Peltosaari –projekti, VTT ja ARA.

Ruotsista on mukana Albyn lähiö, Botkyrkanin kunta ja siellä rahoittajana toimii Vinnova ja tutkimuslaitoksena IVL Svenska Miljöinstitut.Tutkimukseen pyritään saamaan mukaan myös yrityksiä.

Suomessa on runsaasti 70-luvun lähiöitä, joita lähivuosina ja vuosikymmeninä tullaan korjaamaan. Kustannukset tulevat olemaan merkittäviä, mutta hyvällä suunnittelulla ja yhteistyöllä voidaan samalla parantaa alueiden ja asukkaiden sosiaalista ja taloudellista hyvinvointia sekä edistää kestävän kehityksen mukaista rakentamista.

SubUrbanLab-projektissa kehitetään menetelmiä, joilla Peltosaaren asukkaat voivat hankkeiden eri vaiheissa kertoa mielipiteensä helposti; suunnittelusta, eri toimenpiteistä ja niiden vaikutuksista. Asukkaiden mielipiteiden, toiveiden ja ehdotusten kokoaminen tapahtuu internetin, sosiaalisen median ja kokousten avulla. Näin pystytään lisäämään hankkeiden hyväksymistä ja tunnettuutta asukkaiden keskuudessa.

Peltosaaressa kehitettäviin asioihin kuuluvat:

koko alueen ja yksityisten talouksien energiankäytön tehostaminen ja siihen liittyvien esim. mittausmenetelmien kehittäminen, aurinkoenergian käyttöönotto sekä saneeraus- että uudisrakentamishankkeissa, tulevan kylätalon toimintojen hahmottaminen asukkaiden kanssa sekä mahdollisuuksien mukaan näiden aloittaminen nykyisissä tiloissa jo ennen kylätalon valmistumista.

Mikäli Peltosaaren ja Albyn hankkeet onnistuvat, Urban Living Lab –menetelmää voitaisiin käyttää myös muualla Euroopassa vastaavanlaisissa kohteissa.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 1 Kyllä 1 Ei 1