Säästetään energiaa?!

Peltosaaren alue oli aikanaan Asuntohallituksen koealue kerrostalojen sähkölämmityksen suhteen. Periaatteena oli yösähkön käyttö ja esimerkiksi vaiheittainen käyttö Paloheimon silloisten tuotantolaitosten kanssa. Idea on toimiva, mutta nykyisillä sähkön hinnoilla ja talojen silloisilla eristetasoilla ja vanhalla säätötekniikalla, energiankulutus on huomattavan suurta.

Osatekijänä on myös aikanaan tehty ratkaisu, että kaikki sähkö kuuluu vuokraan tai vastikkeisiin. Osaan taloista on jo asennettu huoneistokohtaiset sähkömittarit ja loppuihinkin tullaan sellaiset lähivuosina asentamaan. Lisäksi tulevien putkiremonttien yhteydessä todennäköisesti asennetaan myös huoneistokohtaiset vesimittarit.

Mutta, jokaisen asukkaan on varsin helppo vaikuttaa energiankulutukseen. Pienillä jokapäiväisillä ratkaisuilla saadaan merkittäviä säästöjä aikaiseksi. Ohessa muutamia linkkejä energia-asioista kiinnostuneille.

Nykyinen tilanne

Alueen vanhimmat asuinkerrostalot ovat 1970-luvun ja uusimmat 1990-luvun alusta. Alueella on toiminut tänä aikana ainakin viisi eri rakentajaa, joista Rakennustoimisto A. Puolimatka Oy on toteuttanut eniten kohteita. Alueen pitkän rakentamisajan myötä erilaisista teknisistä ratkaisuista sekä rakennusten julkisivuista on muodostunut monimuotoisia ja kirjavia. 1970- ja 1990-lukujen rakennusten merkittävimmät erot ovat ilmanvaihtojärjestelmässä: noin puolessa 1990-luvun rakennuksista on lämmön talteenotolla varustettu koneellinen tulo- poistoilmanvaihto.

Osa alueen vanhemmista rakennuksista on jo peruskorjattu, osaan on tehty julkisivu- ja parvekeremontti, ja osa on täysin korjaamattomia. Rakennusten lämmitysmuotona on suora sähkölämmitys. Suora sähkölämmitys on muutettu vesikiertoiseksi kaukolämmitykseksi muun muassa Peltosaaren koululla ja Kiinteistö Oy Riihenperässä (Saturnuksenkatu 5 A).

Peltosaaren alueen rakennukset on alun perin suunniteltu toimimaan aikakatkaistulla suoralla sähkölämmityksellä. Tarkoituksena on ollut hyödyntää sähkön päivä- ja yötaksojen hintaeroa, jonka taustalla puolestaan oli globaali, energiataloudellisesti perusteltu sähköntuotannon huippujen tasoittaminen eli fossiilisilla polttoaineilla tuotetun sähkön kysynnän vähentäminen. Rakennuksen lämpöhäviöt ovat tarpeeksi pienet siihen, että sähkölämmityksellä on ”varattu” rakennukseen tarpeeksi lämpöä tasoittamaan huippukuormia. Peltosaaren 1970-luvun rakennuskannan lämmöneristys on parempi kuin tavanomaisella 1970-luvun asuinalueella.

Huoneistoissa ei tällä hetkellä mitata erikseen sähkönkulutusta muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Sähkö ja vesi kuuluvat kiinteänä vuokraan, eikä asukkailla ole mahdollisuutta vaikuttaa oman energialaskunsa suuruuteen. Huoneistojen sähkölaitteet (liesi, kylmäkalusteet) uusitaan tarpeen mukaan. Tällä hetkellä suurin osa kiinteistä sähkölaitteista on energiakulutukseltaan D-luokkaa. Alueella asukaskäytössä olevissa autotalleissa ei ole lämmitystä, ja niissä on sähkövalaistus. Pysäköintialueilla on autonlämmityspaikkoja, joiden sähkönkulutusta ei erikseen seurata. Vuokrataloissa on taloyhtiösauna ja osassa rakennuksista yhteinen pesula. Osassa omistusasunnoista on huoneistokohtaiset saunat. Saunojen ja pesuloiden suhteen ei ole tehty erityisiä energiansäästötoimenpiteitä.

Tästä osoitteesta löytyy neuvoja ja osoitteita taloyhtiöiden ikkunatiivistystarpeisiin: http://www.ikkuna-asiantuntija.fi/

Innova-talo

  • Passiivikorjaus – Kimmo Lylykangas
  • PAROC-Innova kilpailu – Ilpo Kouhia, VTT
  • Kotikulman näkökulma – Heikki Mattila, Riihimäen Kotikulma Oy
  • Puolita korjausaika – paroc

http://www.paroc.fi/kampanjat/Innova-projekti

Motiva

http://motiva.fi/koti_ja_asuminen/taloyhtiot

       http://www.eneuvonta.fi/

Ympäristöministeriö

http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Rakentaminen/Rakennuksen_energia_ja_ekotehokkuus


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0