Peltosaari -projekti

Peltosaari-projektin päämäärät

  • kaupunginosan arvostuksen ja vetovoimaisuuden nostaminen uudistamalla ja kehittämällä -> tekojen kautta
  • Peltosaaren liittäminen toiminnallisesti osaksi kaupungin keskustarakennetta
  • ympäristöarvojen kokonaisvaltainen huomioon ottaminen kehittämistoimissa
  • asukkaiden turvallisuuden, viihtyisyyden ja arkielämän sujuvuuden parantaminen
  • asukkaiden sitoutuminen asukastoiminnan kehittämiseen sekä kiinteistöjen ja alueiden ylläpitoon
  • projektin rooli on alueen suunnittelun, kehittämishankkeiden, tiedon ja yhteistyökumppaneiden kokoaminen yhteiseen verkostoon
  • Peltosaari-projektin eri hankkeiden synnyttämät innovaatiot, pilotit ja konseptit toimivat paikallisina, kansallisina ja kansainvälisinä hyvinä käytäntöinä
  • Alueen kehittämistyössä on ollut mukana maan paras tietämys,  Valtion teknillinen tutkimuskeskus, Helsingin yliopisto, Teknillinen korkeakoulu, Tekes, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA.

Peltosaari-visio 2017

Uudistunut Peltosaari antaa kiinnostavat ja vetovoimaiset kasvot pääradan suuntaan. Peltosaari on runsaan 3 000 asukkaan turvallinen, viihtyisä ja luova Riihimäen kaupunkikeskustan osa, jonka erinomainen sijainti asemanseudun ja Matkakeskuksen yhteydessä sekä nopeiden junayhteyksien ääressä yhdistää Peltosaaren metropolialueeseen.

Peltosaari on vetovoimainen asuinpaikka erityisesti nuorille osaajille, lapsiperheille, opiskelijoille sekä seniorikansalaisille. Peltosaari toimii ekotehokkaana, uudenlaisen ekologisen kaupunkiasumisen pilottina sekä energiaviisaan rakennetun ympäristön esimerkkinä Suomessa. Peltosaaren monipuoliset julkiset ja kaupan palvelut sekä aktiivinen asukastoiminta edistävät peltosaarelaisten hyvää ja arvokasta elämää.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 2 Ei 2 Kyllä 2 Ei 2