Peltosaaren kehittäminen

Riihimäki on osa pääkaupunkiseudun metropolialuetta. Riihimäki on tiiviisti rakennettu, ekotehokas kaupunki: yli 90 % asukkaista asuu kolmen kilometrin säteellä rautatieasemasta.

Peltosaaren vuosina 1973-1993 rakennettu kaupunginosa sijaitsee Riihimäen ytimessä rautatieaseman, matkakeskuksen sekä muiden palveluiden äärellä. Kiinteästi kaupunkirakenteeseen nivoutuva alue on maankäytöllisesti tehokasta, mutta myös vehreää aluetta jokimaisemineen ja lampineen. Alueen rakennukset ja maisemalliset ratkaisut noudattelevat rakentamisen aikaisia ihanteita ja käytäntöjä ja siellä asuu noin 2700 asukasta.

Peltosaari on moniin muihin metropoliseudun lähiöalueisiin verrattuna varsin poikkeuksellisessa asemassa: alueen sijainti on strateginen Riihimäen keskustan kehittämisen kannalta.

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 2 Ei 0 Kyllä 2 Ei 0