Nuoriso Sosiaalipalvelut

Parasta Lapsille ry:n Näe hyvä mussa -toiminnassa lapsi tulee nähdyksi omana, upeana itsenään

Parasta Lapsille järjestön Näe hyvä mussa -hankkeen keskiössä on lapsiperheet, jotka ovat tuen tarpeessa (ns. kriisiytymisuhassa). Elämässä voi tulla hetkiä, kun oma tukiverkko ei riitä kannattelemaan ja silloin pienikin apu on merkittävää. Toiminnan punaisena lankana kulkee positiivinen pedagogiikka. Viikonloppueireillä keskitytään näkemään jokaisessa lapsessa hyvä, vahvistamaan myönteisiä tunteita ja ruokkimaan onnistumisen kokemuksia.

”Ne sano mulle, että mä oon ihana”

Hanketta toteutetaan yhteistyössä neljän kunnan kanssa jotka ovat Hämeenlinna, Riihimäki, Tampere ja Hämeenlinna. Toimintaa on pilotoitu kahden vuoden ajan Hämeenlinnassa ja Riihimäellä. Hanke vastaa kuntien tarpeeseen tarjota 9-13 vuotiaiden lasten ikäryhmälle ja heidän perheille ennaltaehkäisevää tukea. Teemme vahvaa yhteistyötä kuntien kanssa ohjaten oikeat perheet leiritoimintaan ja osaksi vanhempien vertaisryhmiä.

Näe hyvä mussa -hanke tarjoaa viikonloppuleirejä arjessa jaksamisen tueksi.  Leiritoiminnassa sama lapsiryhmä kokoontuu leirikeskukseen viitenä viikonloppuna. Mukana on leirijohtaja ja pedagogi, sekä 3-4 koulutettua  leiriohjaajaa. He rakentavat lapsille ryhmän, johon on turvallinen tulla ja jossa on hyvä olla.

Yhteistyökumppaneina hankkeessa toimii Koulutus Elämään -säätiöLastensuojelun keskusliitto ja HAMK. Hankkeen rahoittaa Veikkaus.

Vuosien 2019-2021 aikana toteutetaan yhteensä 23 leirikokonaisuutta. Yksi kokonaisuus sisältää 5 viikonloppua jokaisessa kunnassa.

Näe hyvä mussa -toiminnassa eri kunnissa käynnistetään myös vanhemmille vertaisryhmä, sekä leiriläisten OmaOlkkari-toiminta.

”Saamme toiminnassa upeita tuloksia. Perheet toivat palautteissa voimakkaasti esiin hyvinvoinnin, jaksamisen ja vuorovaikutuksen lisääntymisen. Myös sosiaalityöntekijöiden yhteistyö perheiden kanssa parani”, kertoo Näe hyvä mussa – hankekoordinaattori Katja Timlin. ”Lapset saivat ystäviä ja kokivat tulleensa kuulluksi ja nähdyksi.”

www.näehyvämussa.fi

Lisätiedot ja leirivierailupyynnöt:

Hankekoordinaattori Katja Timlin, puh. 050 430 6664, katja.timlin@parastalapsille.fi 


Leirit Hauhon lomakeskuksessa
Akkijärventie 221, 14770 Eteläinen

Näe hyvä mussa -Riihimäen ryhmä (pe-su)

18.-20.1.

22.-24.2.

22.-24.3.

12.-14.4.

24.-26.5.

 

 


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0

Kommentit on suljettu.