Julkaisut

Vesiensuojelu

Riihimäen järvien vedenlaatu 2018
Heli Vahtera, Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry, raportti 25/2018

Paalijärven kasviplanktonnäyte 2015 raportti
Albert, Raino-Lars, Ecomonitor Oy, 11/2015

Kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa Vantaanjoen valuma‐alueen kunnille
Loppuraportti. Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry, raportti 3/2014

Hajajätevesineuvontaa Riihimäellä 2013
Jenni Korhonen, Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry, raportti 8/2013

Riihimäen järvien vedenlaatu 2015
Heli Vahtera ja Sanna Laakso, Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry, raportti 25/2015

Riihimäen pintavesien seurantatulokset vuodelta 2012
Heli Vahtera, Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry, raportti 2/2012

Riihimäen pintavesien seurantatulokset vuodelta 2009
Heli Vahtera, Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry 2009, Ympäristölautakunta 2009

Kasviplankton Hirvijärvessä vuonna 2007
yhteenveto Heli Vahtera, Riihimäen kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö 2007

Riihimäen pintavesien seurantatulokset vuodelta 2006
Heli Vahtera, Kirsti Lahti ja Jani Pieksemä, Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry 2007

Riihimäen pintavesien seurantaohjelma
Heli Vahtera, Paula Muukkonen ja Kirsti Lahti, Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry, julkaisu 57/2005, ISSN 0357-6671

Selvitys Hirvijärven ja Suolijärven välisen vesireitin rantakiinteistöjen jätevesien käsittelystä
Riihimäen kaupunki, Ympäristölautakunta 2003

Paalijärven vesikasvillisuuskartoitus 2001
Merilin Pienimäki, Helsingin yliopisto, Limnologian ja ympäristönsuojelun laitos 2001

Paalijärven kunnostuksen esiselvitys
Hanna Hämäläinen, Riihimäen kaupunki, Ympäristönsuojeluyksikkö 1999

Vesistötutkimukset 1991
Paavo Ristola Oy

Hirvijärven tutkimus 1989
Helsingin yliopiston limnologian laitos

Paalijärven tutkimus
Ympäristönsuojelulautakunnan julkaisu 3/88, 951-8952-02-7

Paalijärven perusselvitys 1981
Helsingin yliopisto, Limnologian laitos, ohjattu tutkimus 10

Ilmanlaatu

Ilmanlaatumittaukset Riihimäellä. Hengitettävien hiukkasten pitoisuudet jaksolla toukokuu-lokakuu 2016
Salmi, Jatta; Saari, Helena. Ilmatieteen laitos 2016.

Kanta- ja Päijät-Hämeen ilmanlaadun bioindikaattoritutkimus vuonna 2014
Ruuth, Janne; Toivanen, Henna; Kuhmonen, Irene; Leppänen, Eero; Kiljunen, Anne 2016

 Riihimäen ilmanlaatuselvitys
Energiantuotannon, teollisuuden ja autoliikenteen typenoksidi- ja hiukkaspäästöjen leviämislaskelmat, Ilmatieteen laitos 2011

Hengitettävien hiukkasten pitoisuusmittaukset Riihimäellä maalis-toukokuussa 2006
Suvi Haaparanta, Helena Saari ja Risto Pesonen, Ilmatieteen laitos 2006

Hengitettävien hiukkasten pitoisuusmittaukset Riihimäen Hämeenkadulla 2005 – 2006
Helena Saari ja Risto Pesonen, Ilmatieteen laitos 2006

Hengitettävien hiukkasten pitoisuusmittaukset Riihimäen Hämeenkadulla maalis-toukokuussa 2005, väliraportti
Helena Saari ja Risto Pesonen, Ilmatieteen laitos 2005

Raskasmetallit Riihimäen seudun metsäluonnossa Osa 1. Alueellinen Selvitys
Mikael Pilström, Kaisa Koivisto, Juha-Pekka Hirvi, Riihimäen kaupungin Ympäristölautakunta 2003, 951-8952-91-4

Raskasmetallit Riihimäen seudun metsäluonnossa Osa 2. Kertyminen metsäekosysteemin eri osiin
Mikael Pilström, Kaisa Koivisto, Juha-Pekka Hirvi, Erkki Kaarnama, Riihimäen kaupungin Ympäristölautakunta 2003, 951-8952-92-2

Kanta-Hämeen ilmanlaadun bioindikaattoritutkimus vuosina 2001-2002
Ilkka Niskanen, Tuomo Ellonen, Olli Nousiainen ja Katja Polojärvi, Hämeen ympäristökeskus alueelliset ympäristöjulkaisut 2003

Alueellinen ilmanlaatu (Hyvinkää, Riihimäki, Hausjärvi, Janakkala, Loppi)
Ilmatieteenlaitos, Helsinki 1996

Riihimäen ilmanlaadun perusselvitys
Ilmatieteen laitos 1993

Hämeen mäntymetsien neulas- ja maaperäkartoitus
Oulun yliopisto Jukka Lamppu ja Satu Huttunen 1992

Riihimäen ilman epäpuhtauksien biologiset vaikutukset vuonna 1989
Ilmatieteen laitos, Ympäristönsuojelulautakunnan julkaisu 1/90, 951-8952-13-2

Riihimäen ilman laatu, päästökartoitus
Ympäristönsuojelulautakunnan julkaisu 2/88, 951-8952-01-9

Luontoselvitykset

Riihimäen linnustoselvitys 2013-2014
Kanta-Hämeen lintutieteellinen yhdistys ry, Riihimäen kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö 2015

Riihimäen arvokkaat luontokohteet
Antti Hovi, Helsingin yliopiston koulutus ja kehittämiskeskus Palmenia, Riihimäen kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö 2011

Riihimäen lepakkokartoitus 2007
Yrjö Siivonen ja Terhi Wemundsen, Riihimäen kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö ja kaavoituspalvelut 2007, ISBN 978-952-5571-20-2

Riihimäen linnustoselvitys 1992-1993
Kanta-Hämeen lintutieteellinen yhdistys 1994, Ympäristönsuojelulautakunnan julkaisu 1/94

Hatlammin suon kasvillisuuskartoitus
Ympäristönsuojelulautakunnan julkaisu 1/89, 951-8952-06-X

Riihimäen liito-oravainventointi 2004
Juha Honkala, Riihimäen kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö 2004, ISBN 951-8952-98-1

Paalijärven linnustoselvitys 2001
Hannu Hellsten, Reima Hirviniemi, Alssi Niskanen, Kanta-Hämeen lintutieteellinen yhdistys ry, Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistys 2001

Vantaanjoen luontokohde-, maisema- ja suojavyöhykeselvitys Riihimäellä
Ympäristötutkimus OY Metsätähti 1991

Riihimäen luontokohteet, Kartoitus v.1990-1991
Enviro OY, Ympäristönsuojelulautakunnan julkaisu 1/91, 951-8952-14-0

Melu

Riihimäen meluselvitys 2019
Riihimäen kaupunki, ympäristönsuojelun palvelualue 2019

Riihimäen meluselvitys 2008, tekstiosa
Melukartat ja liitteet
Riihimäen kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö 2008

Riihimäen hiljasten alueiden kartoitus
Tuuli Kallonen, ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö, Riihimäen kaupunki, ympäristönsuojeluyksikkö 2008

Hyvinkään ja Riihimäen ympäristömelukartoitus
Petri Hiltunen, Turun yliopisto 1990

Ympäristön tila -raportit

Riihimäen ympäristön tila 2017
Riihimäen kaupunki, ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvontajaosto 2019, ISBN 978-952-5571-87-5

Riihimäen ympäristön tila 2012
Riihimäen kaupunki, ympäristölautakunta 2013, ISBN 978-952-5571-57-8

Riihimäen ympäristön tila 2000
Riihimäen kaupunki, ympäristölautakunta 2001, ISBN 951-8952-72-8

Katsaus Riihimäen ympäristön tilaan
Ympäristönsuojelulautakunnan julkaisu 2/91, 951-8952-15-9

Ympäristöraportit

Riihimäen kaupungin ympäristöraportti 2020
Riihimäen kaupunki, ympäristönsuojelu 2021, ISBN 978-952-7357-03-3 Sidottu / 978-952-7357-04-0 pdf

Riihimäen kaupungin ympäristöraportti 2019
Riihimäen kaupunki, ympäristönsuojelu 2020, ISBN 978-952-7357-00-2 Sidottu

Riihimäen kaupungin ympäristöraportti 2018
Riihimäen kaupunki, ympäristönsuojelun palvelualue 2019, ISBN 978-952-5571-89-9 Sidottu

Riihimäen kaupungin ympäristöraportti 2017
Riihimäen kaupunki, ympäristönsuojelun palvelualue 2018, ISBN 978-952-5571-83-7 Sidottu

Riihimäen kaupungin ympäristöraportti 2016
Riihimäen kaupunki, ympäristölautakunta 2017, ISBN 978-952-5571-77-6 Sidottu

Riihimäen kaupungin ympäristöraportti 2015
Riihimäen kaupunki, ympäristölautakunta 2016, ISBN 978-952-5571-71-4 Sidottu

Riihimäen kaupungin ympäristöraportti 2014
Riihimäen kaupunki, ympäristölautakunta 2015, 978-952-5571-67-7 Sidottu

Riihimäen kaupungin ympäristöraportti 2013
Riihimäen kaupunki, ympäristölautakunta 2014, 978-952-5571-61-5 Sidottu

Riihimäen kaupungin ympäristöraportti 2012
Riihimäen kaupunki, ympäristölautakunta 2013, 978-952-5571-53-0 Sidottu

Riihimäen kaupungin ympäristöraportti 2011
Riihimäen kaupunki, ympäristölautakunta 2012, 978-952-5571-47-9 Sidottu

Riihimäen kaupungin ympäristöraportti 2010
Riihimäen kaupunki, ympäristölautakunta 2011, 978-952-5571-40-0 Sidottu

Riihimäen kaupungin ympäristöraportti 2009
Riihimäen kaupunki, ympäristölautakunta 2010, ISBN 978-952-5571-31-8 Sidottu

Riihimäen kaupungin ympäristöraportti 2008
Riihimäen kaupunki, ympäristölautakunta 2009, ISBN 978-952-5571-28-8

Riihimäen kaupungin ympäristöraportti 2007
Riihimäen kaupunki, ympäristölautakunta 2008, ISBN 978-952-5571-24-0

Riihimäen kaupungin ympäristöraportti 2006
Riihimäen kaupunki, ympäristölautakunta 2007, ISBN 978-952-5571-8-9

Riihimäen kaupungin ympäristöraportti 2005
Riihimäen kaupunki, ympäristölautakunta 2006, ISBN 952-5571-12-2

Riihimäen kaupungin ympäristöraportti 2004
Riihimäen kaupunki, ympäristölautakunta 2005, ISBN 952-5571-05-X

Riihimäen kaupungin ympäristöraportti 2003
Riihimäen kaupunki, ympäristölautakunta 2004, ISBN 951-8952-96-5

Riihimäen kaupungin ympäristöraportti 2002
Riihimäen kaupunki, ympäristölautakunta 2003, ISBN 951-8952-87-6

Riihimäen kaupungin ympäristöraportti 2001
Riihimäen kaupunki 2002, ISBN 951-8952-80-9

Riihimäen kaupungin ympäristöraportti 2000
Riihimäen kaupunki 2001,ISBN 951-8952-68-X

Riihimäen ympäristöohjelma
Ympäristönsuojelulautakunnan julkaisu 1/92, 951-8952-16-7

Ympäristöraportin tiivistelmät

Ympäristövastuullinen Riihimäki – Tiivistelmä 2019 raportista
Ympäristövastuullinen Riihimäki – Tiivistelmä 2018 raportista
Ympäristövastuullinen Riihimäki – Tiivistelmä 2017 raportista
Ympäristövastuullinen Riihimäki – Tiivistelmä 2016 raportista
Ympäristövastuullinen Riihimäki – Tiivistelmä 2015 raportista
Ympäristövastuullinen Riihimäki – Tiivistelmä 2014 raportista
Ympäristövastuullinen Riihimäki – Tiivistelmä 2013 raportista

 

Ympäristöjärjestelmä

 Ympäristöjärjestelmä Ympäristökäsikirja
Riihimäen kaupunki, ympäristötiimi 2014

Henkilöstön sitouttaminen ja motivointi ympäristöjärjestelmän käyttöön
Hanna Ala-Lipasti, ympäristötieteiden pro gradu -tutkielma, Riihimäen kaupungin ympäristölautakunta 2004, ISBN 952-5571-00-9

Riihimäen kaupunginvaltuuston ja lautakuntien puheenjohtajien ympäristöasenteet syksyllä 1998
Heidi Rummukainen, Riihimäen kaupungin ympäristönsuojelulautakunta 1999

Riihimäen kaupunginhallituksen jäsenien ympäristöasenteet syksyllä 1998
Heidi Rummukainen, Riihimäen kaupungin ympäristönsuojelulautakunta 1999

Ympäristöviestintä

Luontokoulu Sinitiaisen kootut palat
Riihimäen kaupunki, HÄMY-hanke 2005

Ympäristötietokeskuksen toimintamalli
HÄMY-hanke, Riihimäen kaupunki ympäristölautakunta 2005

Ympäristöviestintää yhteistyönä Hämeessä HÄMY-hanke 2003-2005, Loppuraportti
Riihimäen kaupunki ympäristölautakunta 2005

Riihimäen seudun Ympäristötalo hankesuunnitelma
Riihimäen kaupunki, ympäristölautakunta ja tekninen lautakunta 2002, ISBN 951-8952-75-2

Riihimäen kaupungin ympäristötiedottaminen
Heidi Rummukainen, Riihimäen kaupungin ympäristönsuojelulautakunta 2000

Kestävän kehityksen työ

Riihimäen kestävän kehityksen ohjelma 1997-2000:
II Ohjelman tavoitteet ja toimenpiteet – Toteutuminen (sidosryhmät)
Riihimäen kestävän kehityksen toimikunta 2001

Riihimäen kestävän kehityksen ohjelma 1997-2000:
III Toimenpideohjelma – Toteutuminen
Riihimäen kestävän kehityksen toimikunta 2001

Riihimäen kestävän kehityksen ohjelma 1997-2000:
III Toimenpideohjelma
Riihimäen kestävän kehityksen toimikunta 1999

Riihimäen kestävän kehityksen ohjelma 1997-2000:
II Ohjelman tavoittet ja toimenpiteet
Riihimäen kestävän kehityksen toimikunta 1999

Riihimäen kestävän kehityksen ohjelma 1997-2000:
I Ohjelman tausta ja työprosessi
Riihimäen kestävän kehityksen toimikunta 1999

Ekologiset mittarit

Riihimäen resurssiviisausindikaattorit
Suomen ympäristökeskus 2018

KuntaJälki 2010: Riihimäkeläisen ekologinen jalanjälki
Riihimäen kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö 2011

Riihimäen ekologinen jalanjälki 2001
Markku Kyöstilä, Riihimäen kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö 2007

Energiatehokkuus ja ilmastonmuutos

Riihimäen kasvihuonekaasupäästöt 2008-2017, ennakkotieto vuodelta 2018
CO2-raportin vuosiraportti Riihimäki, CO2-raportti 2019

Riihimäen kasvihuonekaasupäästöt 2008-2016, ennakkotieto vuodelta 2017
CO2-raportin vuosiraportti Riihimäki, CO2-raportti 2018

Riihimäen kasvihuonekaasupäästöt 2008-2015, ennakkotieto vuodelta 2016
CO2-raportin vuosiraportti Riihimäki, CO2-raportti 2017

Riihimäen kasvihuonekaasupäästöt 2008-2014, ennakkotieto vuodelta 2015
CO2-raportin vuosiraportti Riihimäki, CO2-raportti 2016

Riihimäen kasvihuonekaasupäästöt 2008-2013 ennakkotieto vuodelta 2014
CO2-raportin vuosiraportti Riihimäki, CO2-raportti 2015

Riihimäen kasvihuonekaasupäästöt 2008-2012 ennakkotieto vuodelta 2013
CO2-raportin vuosiraportti Riihimäki, CO2-raportti 2014

Riihimäen kasvihuonekaasupäästöt 2008-2011 ennakkotieto vuodelta 2012
CO2-raportin vuosiraportti Riihimäki, CO2-raportti 2013

Riihimäen kasvihuonekaasupäästöt 2008-2010 ennakkotieto vuodelta 2011
CO2-raportin vuosiraportti Riihimäki, CO2-raportti 2012

Riihimäen ilmastostrategia 2020 ”Kohti hiilineutraalia Riihimäkeä”
Riihimäen kaupunki 2011

Riihimäen kasvihuonekaasupäästöt 2008-2010
CO2-raportin vuosiraportti Riihimäki, CO2-raportti 2011

Riihimäen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2005 ja 2009 sekä kehitysennuste vuodelle 2020
Markku Kyöstilä, Riihimäen kaupungin ympäristölautakunta 2010, ISBN-978-952-5571-35-6 (sidottu)

Kasvihuonekaasupäästöt kunnissa 2008-2009
CO2-raportin vuosiraportti Riihimäki, CO2-raportti 2010

Esiselvitys energiatehokkuuden lisäämistoimista ja uusiutuvien energialähteiden käytöstä Hämeessä
Kimmo Koivisto, Riihimäen kaupunki, ympäristönsuojeluyksikkö 2002, ISBN 951-8952-83-3

Riihimäen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 1990, 1997 ja 2000
sekä kehitysennuste vuosille 2010 ja 2020 ja toimintasuunnitelma
Markku Kyöstilä, Riihimäen kaupungin ympäristölautakunta 2003, 951-8952-90-6

Selvitys kasvihuonekaasupäästöistä Riihimäellä vuosina 1990 ja 1996
Markku Kyöstilä, Riihimäen kaupungin kestävän kehityksen toimikunta 1998

Riskikartoitukset

Esiselvitys Riihimäellä sijaitsevista mahdollisesti pilaantuneista maa-alueista, Joakim Pyttynen, Riihimäen kaupungin ympäristönsuojelulautakunta 2000

Riihimäellä sijaitsevat huoltamokäytöstä poistetut kiinteistöt sekä kiinteistöt, joilla on aiemmin harjoitettu polttoaineiden vähittäismyyntiä, -jakelua tai säilytystä, Meira Autere, Riihimäen kaupunki, ympäristönsuojeluyksikkö 1998

Riihimäen kaupungin Herajoen pohjavesialueen riskitoimintojen kartoitus ja riskinarviointi, Jani Laaksonen, opinnäytetyö, Riihimäen kaupunki, ympäristönsuojelulautakunta 1997

Saastuneet maa-alueet, Helsingin vesi- ja ympäristöpiiri, Kaija Savelainen

Ympäristölle vaarallisten aineiden varastointi ja kuljetus Riihimäellä, Ympäristönsuojelulautakunnan julkaisu 1/88, 951-8952-00-0

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 1 Kyllä 0 Ei 1