Ympäristöviestintä ja julkaisut

Riihimäen kaupunki pyrkii lisäämään alueensa asukkaiden ja toimijoiden ympäristötietoisuutta sekä ympäristövastuullisuutta. Kaupunki viestii ympäristön tilasta sekä siinä tapahtuneista muutoksista ja ympäristöä kuormittavista tekijöistä Ympäristön tila -raportissa. Ympäristön tilan seurannalla sekä tutkimuksilla ja selvityksillä saadaan luotettavaa, ajantasaista ja käyttökelpoista ympäristötietoa. Kaupunki toteuttaa tarpeen mukaan erilaisia luonto- ja ympäristötutkimuksia sekä seurantaa laadittujen seurantaohjelmien mukaisesti. Tuloksista tiedotetaan muun muassa kaupungin verkkosivuilla.

Ympäristötietoisuutta välitetään myös tarjoamalla ympäristökasvatusta tukevaa materiaalia sekä tekemällä yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa muun muassa Siisti Riksu -kampanjan sekä Riihimäen Reilun kaupan kampanjan välityksellä.

Arjen ekotietoa hankitaan ja välitetään kaupungin ympäristönsuojeluyksikön koordinoiman Ekoarki-työn avulla, joka on vuorovaikutteinen yhteistyömuoto kaupungin ja yhdistysten, seurojen, järjestöjen ja muiden yhteisöjen välillä. Ekoarki-työ tuo esille vastuullisen kuluttajan ekologisia toimintamalleja sekä välittää tietoa eteenpäin.

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 2 Kyllä 1 Ei 2