Lainattavia luontokoulun opetusvälineitä

Luontokoulu Sinitiaisen toiminnan aikana ympäristönsuojeluyksikköön hankittiin seuraavialuontokoulun opetusvälineitä, joita oli mahdollista lainata Riihimäen koulujen ja päivähoidon käyttöön. Välineet siirrettiin vuonna 2019 varhaiskasvatuksen vastuulle ja käyttöön.

  • kiikareita (20 kpl)
  • kaukoputki (1 kpl)
  • retkikeittimiä (10 kpl)
  • kompasseja (30 kpl)
  • luuppeja (50 kpl)

Lisäksi materiaaleissa on seuraavat luontopolut:

Siirrettävä lasten luontopolku

Päiväkodeille, perhepäivähoitajille, ala-asteille sekä lasten tapahtumiin tarkoitettu luontopolku. Kätevästi matkalaukussa kulkeva, helposti koottava luontopolku koostuu 12 rastitaulusta, voidaan sijoittaa minne tahansa luontoon.

Metsän omena

Luontopolku on laadittu kaikkia ihmisiä varten, herättämään ihmetystä ja iloa. Polku koostuu kymmenestä laminoidusta A3-kokoisesta kuvataulusta.

Pihan eläimistä kertova luontopolku

Pihamessuille laadittu luontopolku kertoo pihapiirin eläimistä ja koostuu 11:sta A3- kokoisesta taulusta.

Luontokoulu Sinitiaisen kootut palat 2003-2005

Luontokoulu Sinitiainen

Luontokoulu Sinitiainen käynnistyi Hämy -hankkeessa ja toimi Riihimäen ja Lopen kouluissa ja päiväkodeissa vuosina 2003 -2005. Sinitiainen toteutti kokemuksellista oppimista yhdessä ulkona luonnossa. Kokemuksellisuustuli esille siinä, että Sinitiainen tarjosi monitieteisiä, leikkimielisiä ja taiteellisia elämyksiä ja kokemuksia elävästä luonnosta. Luontokoulu Sinitiaisen ohjelmat ovat vapaasti käytettävissä.

Luontokoulu Sinitiaisen kootut palat

Raportissa kuvataan Sinitiaisen luontokouluohjelmat sekä esitellään luontokoulun leikkejä ja harjoitteita yksityiskohtaisesti.

Elämän vesi – veden kiertokulku -hankemateriaalit kouluille

Veden kiertokulkuVantaajoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen ja Uudenmaan ympäristökeskuksen Elämän vesi – veden kiertokulku -ympäristökasvatushankkeessa edistettiin varhaisnuorten luonnonarvojen ja lähiympäristön ymmärtämistä. Hankkeen avulla lisättiin oppilaiden tietoa vesivaroista, vesiluonnosta, veden luontaisesta kiertokulusta ja ihmisen vaikutuksesta kiertoon. Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen verkkosivuilta on saatavilla lisätietoa hankkeesta sekä sen puitteissa tuotettua materiaalia, joka on suunnattu opetustyön tueksi.

Elämän vesi -työkortit:

Kiertokapula Oy:n neuvonta- ja opetustarjontaa kouluille

Puuhapakkaus

Puuhapakkaus on toiminnallinen alakouluikäisille suunnattu paketti, jonka tavoitteena on tutustuttaa koulujen oppilaita lajitteluun ja kierrätykseen. Puuhapakkauksesta löytyy erilaisia tehtäviä, joita tekemällä voi helposti harjoitella esimerkiksi jätteiden vähentämisen periaatetta. Pakkauksessa on lisäksi esimerkiksi lajittelutehtävä, jätteiden tunnistustehtävä ja jäteaiheisia pelejä.

Kouluilta tähän mennessä saadun palautteen perusteella pakkauksen vastaanotto on ollut positiivista. Pakkaus on suunniteltu sellaiseksi, että opettajat voivat sen avulla itsenäisesti käsitellä aihetta (jätehuolto, kierrätys, lajittelu) oppitunneilla.

Tätä pakettia on mahdollisuus lainata ilmaiseksi. Laina-aika on yleensä noin viikko, mutta pidempiäkin aikoja voidaan sopia.

Kestävän kehityksen oppimateriaali

Kiertokapula Oy on koonnut koulujen opetustyötä varten Kestävän Kehityksen opetuspaketin, joka sisältää: kalvosarjan, opettajan vihkosen sekä harjoituksia oppilaille. Paketteja on eritasoisia. Yksi paketti on tarkoitettu esikouluikäisille ja 1-2 luokkalaisille. 3-6 luokkalaisille on oma pakettinsa. Lukio- ja yläasteikäisille on yksi paketti. Yksi kappale Kestävän Kehityksen opetusmateriaalia tarjotaan kouluille maksutta.

Oppaat ja muu materiaali

Neuvontakäynnit

Kiertokapula Oy:stä tullaan myös pitämään jäteneuvontatunteja oppilaille. Tuntien sisällöstä sovitaan etukäteen.

Lisätietoa Kiertokapula.fi


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 1 Kyllä 1 Ei 1