KERI – KESTÄVÄ ELÄMÄ RIIHIMÄKELÄISILLE

Sitran kyselyn mukaan noin neljännes suomalaisista haluaa muuttaa elämäntapojaan kestävämmiksi. Kunnat ja kaupungit, myös Riihimäki, tarjoavat monia vastuullisuutta edistäviä palveluita, kuten kirjasto tai kierrätyskeskus. Kansanopistot ja muut oppilaitokset tarjoavat vastuullista elämäntapaa edistäviä ja opastavia kursseja. Lisäksi vastuullista elämäntapaa edistäviä palveluita tarjoavat yritykset ja kolmannen sektorin tahot. KERI-hankkeessa kootaan kaikki nämä palvelut yhteen paikkaan, jolloin tieto on kaikkien riihimäkeläisten ulottuvilla mikä helpottaa kestävien valintojen tekemistä kiireisessä arjessa.

Hankkeen avulla luodaan kohtaamismahdollisuuksia ja yhteisöllisyyttä kaupunkilaisten ulottuville ja ohjataan myös tuotannon ja palveluiden kehittymistä nykyistä kestävämmiksi. Tuloksena on malli kestävän elämäntavan mahdollisuuksien tuomiseksi kaupunkilaisten ulottuville, todellisiksi valinnan mahdollisuuksiksi. Mallia voidaan levittää muihin kuntiin ja kaupunkeihin, jolloin Riihimäki toimii esimerkkinä koko Suomelle.

 

Tervetuloa yhteisötapaamiseen 25.3. klo 17-19 Riihimäen kirjaston opintosaliin

Ilmasto lämpenee ja luonnon monimuotoisuus hupenee ennätysnopeasti. Jokaisen meidän teoilla on merkitystä. Asuminen, liikkuminen, ruoka sekä tavaroiden ja palveluiden kulutus ovat suurimmat yksittäisen ihmisen hiilijalanjäljen muodostajat. Voimme vaikuttaa ilmastonmuutoksen hillintään valitsemalla vastuullisesti ja kestävästi. Kestävämpi elämäntapa on helpompi muodostaa yhdessä!

Tapaamisessa kuullaan hankkeesta, pohditaan kestäviä valintoja ja palveluita sekä ideoidaan, millaista kestävää elämäntapaa tukevaa toimintaa Riihimäelle tarvitaan. Tarjolla on pientä iltapalaa. Ilmoittauduthan KERI-hankkeen projektikoordinaattorille sähköpostitse (miia.herzon@riihimaki.fi) 23.3. mennessä, jotta osaamme varata tarjoiluja sopivan määrän.

 

 

Osallistu sinäkin kestävän elämäntavan edistämiseen Riihimäellä!

Voit esimerkiksi:

  • kertoa tästä hankkeesta ystävillesi, työkavereillesi ja jakaa viestiämme sosiaalisessa mediassa
  • osallistua tapaamisiin, joista kerromme lisää myöhemmin
  • ilmoittaa kiinnostuksesi liittyä kestävän elämän yhteisöön Miialle (yhteystiedot alla)
  • vastata alla olevaan kyselyyn, jonka tuloksia hyödynnetään kestävien palveluiden kokoamisessa ja esille tuomisessa

 

Tästä pääset kyselyyn

 

Kestävyydellä tarkoitetaan ekologista, sosiaalista, kulttuurista ja taloudellista kestävyyttä:

  • Hankkeessamme painotamme erityisesti ekologista kestävyyttä eli luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemien säilyttämistä sekä ihmisen toiminnan sopeuttamista luonnon kantokyvyn rajoihin myös pitkällä aikavälillä.
  • Sosiaalinen kestävyys tarkoittaa yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa yhteiskunnan jäsenten kesken.
  • Kulttuurinen kestävyys turvaa kulttuurien säilyttämisen ja mahdollisuuden kehittyä sukupolvelta toiselle.
  • Taloudellinen kestävyys on tasapainoista kasvua, joka ei perustu velkaantumiseen tai varantojen menettämiseen pitkällä aikavälillä.

 

YHTEYSTIEDOT

Miia Herzon
projektikoordinaattori
050 580 1968

Jenni Takala
ympäristöasiantuntija
050 380 9865

etunimi.sukunimi@riihimaki.fi

 

KERI-hanke on saanut rahoitusta Ympäristöministeriöltä ja on osa Kestävä Kaupunki -ohjelmaa. Kestävä kaupunki -ohjelma edistää kaupunkien ja kuntien kestävää kehitystä sekä käytännön kaupunkikehittämisen että strategisen johtamisen tasolla. Ohjelman pääteemat ovat vähähiilisyys, älykkyys, terveellisyys ja sosiaalinen kestävyys. Lisätietoja Kestävä Kaupunki -ohjelmasta löydät täältä.

 

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0