Veden käyttö ja jätevedet

HanaRaakaveden hankinta, puhdistus ja pumppaus, veden lämmitys sekä jätevesien käsittely vaativat runsaasti energiaa. Veden säästeliäs käyttö pienentää vesivarojen kulutusta, energiantuotannosta aiheutuvia päästöjä ja vähentää jätevesistä aiheutuvaa vesistökuormitusta. Vettä voidaan säästää pienillä teoilla. Sulkemalla vesihana saippuoinnin ajaksi, pesemällä täysiä koneellisia astioita ja vaatteita sekä kastelemalla kasveja sadevedellä saadaan omaa vesijalanjälkeä pienennettyä helposti.

Vesistöt kiittävät kestäviä valintoja

Arkipäivän valinnoilla voimme vaikuttaa vesistöjemme tilaan. Kaikki viemäriin laskettu jätevesi kuormittaa vesistöjä. Etenkin haja-asutusalueella kannattaa kiinnittää erityistä huomioita mm. pesuaineisiin ja taloudessa käytettäviin puhdistuskemikaaleihin.

Perinteinen mattopyykki laiturinnokasta on Riihimäellä korvattava kuivalla maalla tapahtuvalla pesulla, sillä kaupungin ympäristönsuojelumääräykset kieltävät puhdistamattomien pesuvesien päästämisen vesistöön. Kaikkein paras on käydä mattopyykillä kaupungin matonpesupaikalla osoitteessa V.O. Mäkisenkatu 2 tai pesettää mattonsa ympäristöasiat huomioivassa pesulassa.

Jätevesien käsittely kuntoon

Viemäriverkon ulkopuolella asuttaessa on kiinnitettävä huomiota jätevesien käsittelyyn. Jätevesien puhdistukseen panostamalla hidastetaan vesistöjen rehevöitymistä ja estetään pohjavesien ja talousvesikaivojen pilaantumista. Haja-asutuksen jätevedet kuormittavat vesistöjä enemmän kuin niiden noin neljän miljoonan asukkaan, jotka kuuluvat viemäriverkostoon.

Jätevesien käsittelystä säädetään jätevesiasetuksen lisäksi kunnallisissa ympäristönsuojelumääräyksissä. Riihimäen kaupungin ympäristönsuojelumääräyksissä annetaan erillisiä määräyksiä mm. ranta- ja pohjavesialueen kiinteistöille sekä vähimmäissuojaetäisyyksiä jätevesien purkupaikan sijoittamiselle. Jätevesien käsittelyjärjestelmän parantamiseen vanhoissa kohteissa on mahdollista hakea kunnalta Asumisen rahoittamis- ja kehittämiskeskuksen (ARA) myöntämää avustusta. Riihimäellä avustuksista saa lisätietoa kaupungin korjausneuvonnasta.

Korvaisinko vesivessan kuivakäymälällä?

HuussiKomposti- tai muu kuivakäymälä on hyvä vaihtoehto tavalliselle vesivessalle. Kuivakäymälä vähentää vedenkulutusta ja mahdollistaa käymäläjätteen sisältävien ravinteiden hyödyntämisen lannoitteena. Etenkin kunnalliseen viemäriverkkoon kuulumattomilla asunnoilla ja kesämökeillä kuivakäymälä helpottaa jätevesien puhdista, sillä muille kuin käymälävesille riittää yleensä kevyempi käsittely.

Kuivakäymälä voi sijaita perinteisen ulkohuussin lisäksi myös sisällä tavallisen vesivessan tapaan.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0