Kodin energiankäyttö

Asumisen suurin ympäristökuorma aiheutuu energiankäytöstä. Energiankulutus on myös merkittävin asumiskustannusten aiheuttaja rakennuksen elinkaaren aikana.

Energian säästäminen on helppoa

Talon valoJopa puolet kodin energiankäytöstä kuluu lämmitykseen. Valaistuksen osuus energiakäytöstä on 20 % ja kodin kylmälaitteet ja muu kodin elektroniikka kuluttavat loput
n. 30 %.

Jokainen voi tehdä oman osansa energian säästämiseksi; sammuta valot huoneista, joissa kukaan ei oleskele, alenna huoneiden lämpötilaa, älä tuhlaa lämmintä vettä ja sammuta sähkölaitteet (myös Stand By-toiminnot kuluttavat energiaa). Jotta pystyt käyttämään energiaa tehokkaasti, on sinulla oltava tietoa omasta energiakäytöstä. Seuraa siis kulutustasi, ja jos mahdollista pyydä lisätietoa omalta energialaitokselta.

Vaihda vihreään

TuulisähköVihreä sähkö tarkoittaa uusiutuvista energianlähteistä tuotettua sähköä. Se on tuulivoimaa, bioenergiaa, aurinkoenergiaa tai vesivoimaa. Merkittävin vihreän sähkön ympäristöetu on sen ilmastoystävällisyys: vihreän sähkön tuotanto ei lisää hiilidioksidipäästöjä toisin kuin fossiilisilla polttoaineilla tuotettu energia.

Sähkön vaihtaminen vihreämpään onnistuu helposti Vaihda virtaa -kampanjan tai Suomen luonnonsuojeluliiton Ekoenergia-sivustojen kautta. Sivuilta löytyy hintavertailuja eri energiayhtiöiden välillä ja tarjouspyynnön lähettäminen onnistuu keskitetysti.

Myös lämmönlähteinä kannattaa käyttää vihreitä vaihtoehtoja. Uusiutuvista energialähteistä saatava lämpö sekä sähkön tuotannosta tuleva kaukolämpö pitävät kodin lämpöisenä pienemmillä hiiilidioksidipäästöillä kuin öljylämmitys tai fossiilisilla polttoainella tuotettu sähkölämmitys.

Energia-avustukset auttavat kustannuksissa

Asumisen rahoittamis- ja kehittämiskeskus (ARA) myöntää energia-avustuksia asuntojen energiatalouden parantamiseen. Avustuksia voidaan myöntää ympärivuotisessa omassa asuinkäytössä olevin pientalojen omistajille laite- ja materiaali-investointeihin, joilla vähennetään energiankäytöstä aiheutuvia päästöjä sekä lisätään uusiutuvien energiamuotojen käyttöönottoa.

Avustuksen myöntää kunta, jolle sen myöntää ARA. Päätös avustuksen myöntämisestä on saatava ennen töiden aloittamista. Riihimäellä lisätietoja energia-avustuksista saa kaupungin korjausneuvonnasta.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0