Ympäristötietoisuus ja viestintä

Lapsia satutunnilla

Riihimäen kaupunki pyrkii lisäämään alueensa asukkaiden ja toimijoiden ympäristötietoisuutta sekä ympäristövastuullisuutta käytössään olevin keinoin. Kaupunki viestii ympäristön tilasta sekä siinä tapahtuneista muutoksista ja ympäristöä kuormittavista tekijöistä Ympäristön tila -raportissa. Ympäristön tilan seurannalla sekä tutkimuksilla ja selvityksillä saadaan luotettavaa, ajantasaista ja käyttökelpoista ympäristötietoa. Kaupunki toteuttaa tarpeen mukaan erilaisia luonto- ja ympäristötutkimuksia sekä seurantaa laadittujen seurantaohjelmien mukaisesti. Tuloksista tiedotetaan muun muassa kaupungin verkkosivuilla.

Riihimäen, Hausjärven ja Lopen kuntien ajankohtaisista ympäristöasioista viestitään kuntien asukkaille sekä muille kiinnostuneille kaksi kertaa vuodessa koteihin jaettavassa Ekokaari-lehdessä. Ympäristötietoisuutta välitetään myös tarjoamalla ympäristökasvatusta tukevaa materiaalia sekä tekemällä yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa muun muassa Siisti Riksu -kampanjan sekä Riihimäen Reilun kaupan kampanjan välityksellä.

Arjen ekotietoa hankitaan ja välitetään kaupungin ympäristönsuojeluyksikön koordinoiman Ekoarki-työn avulla, joka on vuorovaikutteisen yhteistyömuoto kaupungin ja yhdistysten, seurojen, järjestöjen ja muiden yhteisöjen välillä. Ekoarki-työ tuo esille vastuullisen kuluttajan ekologisia toimintamalleja, hankkii ja välittää Ekoarki-tietoa eteenpäin.

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0